Hvordan åbner man den offentlige sektor?

MindLab indgår i det nye ambitiøse forskningsnetværk Opening governance som ledes af New York University’s GovLab. Netværket vil udforske digitale tilgange til offentlig problemløsning og blandt deltagerne er opfinderen af world wide web, MIT’s Sir Tim Berners-Lee.

Fremtidens velfærds-samfund starter med en ny dialog med borgerne

Hvordan kan vi skabe bedre løsninger, der virker for borgerne, og samtidig bruge vores sparsomme offentlige ressourcer mere effektivt? MindLabs Christian Bason og Jesper Christiansen giver et bud på løsningen i Djøfbladet.

MindLabMorgen: Kan man designe en service?

Øget krav om effektivisering og høj service har affødt et behov for at tænke alternativt, når offentlige ydelser skal udvikles. Nikolai Mendgaard besøgte MindLabMorgen og fortalte om, hvordan ServiceDesign forbedrede patienternes oplevelse på Esbjerg Skadestue se slides. MindLab fortalte om egne erfaringer se video.

Case: Ny Nordisk Skole

Ny Nordisk Skole udfordrer forestillingen om, at forandring først og fremmest kommer fra oven. Lovforslag og rammer spiller en væsentlig rolle, men forandring og forbedring begynder først når den enkelte pædagog, lærer eller leder fører forandring ud i livet sammen med børnene og deres forældre. Hvordan skabes der et bedst muligt samspil mellem Ny Nordisk Skole og de enkelte kommuner? > Læs case

MindLabMorgen om Big Data i den offentlige sektor

Hvordan kan man bruge Big Data til offentlig udvikling, og hvad sker, der når alt bliver data? Hvilke muligheder er der i at arbejde strategisk med viden, som i dag er gemt eller glemt? Timme Bisgaard Munk og Claus Dahl fra virksomheden 1:0 gæstede MindLabMorgen. Se slides

Guide til udviklingsprojekter

Mangler du metoder til et udviklingsprojekt? Første skridt er at stille de rigtige spørgsmål. Med et simpelt redskab kan I finde frem til kernen i projektet, og komme videre i processen. Innovationsguiden tilbyder værktøjer til alle trin i udviklingen af et projekt, så I nemmere kan omsætte jeres viden til brugbare idéer.

MindLab og UNDP

MindLab deltog i efteråret som oplægsholder i UNDPs Global Innovation meeting i Montenegro og i december i UNDPs Global Centre Singapore´s Consultation on co-design og Public Policy Services. MindLab har desuden bistået UNDP med at inspirere i Moldova med oplæg for bl.a. Premierminister Iurie Leancă og undervisning for moldoviske embedsmænd i brugerinddragelse og innovation. Se indslag fra moldovisk tv.

Nyt ekspertpanel skal forny den offentlige sektor

Hvordan ser den daglige drift i det offentlige ud i fremtiden? Det skal 21 eksperter i offentlig innovation svare på. Panelet skal fungere som sparringspartner og inspiration for Center for Offentlig Udvikling. MindLabs Christian Bason er med i panelet, der skal bringe det offentlige ind i en mere effektiv fremtid.

Hvordan ser fremtidens Europa ud?

Fremtidens europæiske offentlige sektor skal udvikles gennem designmetoder og samarbejde mellem medlemsstater, virksomheder og borgere. Anbefalingerne kommer fra EU’s ekspertgruppe for offentlig innovation, som MindLabs Christian Bason er leder af. Læs alle anbefalingerne eller se præsentation.Fra MindBlog

Bring nye perspektiver ind i strategiarbejdet

For at kunne fokusere fuldt ud på forbedring og udvikling, kan det være en stor hjælp at få inspiration til samarbejde og strategi. Der er flere øvelser og metoder, der kan hjælpe med at få det maksimale ud af et strategiseminar, så alle deltagere bliver inddraget og hørt.

(Marie Herborg Krogh 08.04.2014)

Når det bløde bliver det hårde

Der tales i stigende grad om at erstatte klassiske ”hårde” reformværktøjer som regulering og kontrol med ”bløde” værktøjer som involvering, understøttelse og facilitering. Men det er ikke et enten-eller. Udfordringen er at finde den rette reformbalance mellem top-down og bottom-up.

(Christian Bason 07.04.2014)

Lær af brugernes kreativitet

Hvordan kan brugerne inspirere til kreative løsninger? Når brugere går egne veje for at undgå besvær eller løse problemer, så er det ofte kreative påfund, der kan inspirere til bredere løsninger.

(Stine Schulze 18.03.2014)

Designtænkning og metode

Det kan være en udfordring at sætte ord på dét, vi ikke ved, og at sætte fuld spot på vores blinde pletter. Designspil og prototyper kan guide os ud i det ukendte land og bevare en afgørende åbenhed over for idéudvikling.

(Laura Winge 11.03.2014)

Ny Nordisk Innovation

Den typiske tilgang til forandring i det offentlige er at forsøge at skabe den fra oven gennem ’hård’ magt og styring. Men på tværs af den offentlige sektor er der en erkendelse af, at politiske intentioner ikke altid bliver udmøntet særlig effektivt med den tilgang. Tag Ny Nordisk Skole som eksempel: Her skabes energi til forandring.

(Jesper Christiansen 28.02.2014)

Brugercentreret innovation er også at etablere nye mentale succeskriterier for udvikling

I MindLab er vi begyndt at arbejde målrettet med at skabe mentale succeskriterier hos vores kolleger i ministerierne, som udspringer i borgernes og virksomhedernes dagligdag. Det betyder mindre tid sammen med borgere og virksomheder og mere tid med internt arbejde i ministerierne. Alligevel oplever jeg ikke, at vi arbejde mindre brugercentreret. Tværtimod.

(Jakøb Schjørring 26.02.2014)

Big Data i offentlig udvikling

Big Data bliver for tiden håbefuldt udråbt til at være “det nye olie”. Nu er man også i det offentlige begyndt at vende blikke mod, hvad Big Data kan bruges til. Kan man benytte den enorme mængde af data, som i dag ligger skjult, gemt eller glemt som afsæt for at målrette indsatsen til dem, der virkelig har brug for det? Eller måske ligefrem forudsige adfærd allerede før den indtræffer?

(Runa Sabroe 17.02.2014)

Hvad er det gode ved nudging?

Hvordan kan nudging bruges til at skabe besparelser og nedsænke arbejdsløshed? I Storbritanien arbejder de systematisk med nudge og har opnået imponerende resultater. Vi har set på, hvordan de arbejder med nudge, og hvornår man skal være varsom med tilgangen.

(Jesper Christiansen og Linda Kastrup 13.02.2014)