MindLabMorgen: Implementering, der virker

Kom til en inspirerende morgen med oplæg af blandt andet den internationale implementeringskapacitet Dean Fixsen i MindLab onsdag den 8/10 kl. 8:30 – 10.00 i MindLab, Slotsholmsgade 12, København K. Læs mere her

Case: Ny tilgang til reformunderstøttelse

Reformen for førtidspension og fleksjob skal forbedre beskæftigelsesindsatsen overfor udsatte borgere. Beskæftigelsesministeriet satte sammen med MindLab gang i et projekt for at få viden om reformens betydning og konsekvenser for borgere og kommuner på et tidligt stadie i implementeringsprocessen. Læs case

CBS: Collaboratory 2014

Tag del i Collaboratory d. 29. og 30. september. I år er fokus på partnerskaber mellem den offentlige og private sektor. En række centrale interessenter, erhvervsledere, politikere, embedsmænd, politiske analytikere deler ud af viden og idéer med henblik på at udvikle innovative løsninger til den offentlige sektor. Læs mere her

Video: Find problemet før løsningen

Se MindLabs Marie Herborg Kroghs oplæg om, hvad der sker, når udvikling i den offentlige sektor tager afsæt i borgernes erfaringer og behov. Oplægget blev holdt i Paris ved det 13. internationale symposium om styring af den offentlige sektor. Se oplægget

MindLabMorgen om Fejl

Med udgangspunkt i konkrete eksempler fra projekter sætter MindLab sammen med førende offentlige innovationsaktører fokus på, hvordan man skal fejle for at udvikle nye effektive velfærdsmodeller, og hvilken positiv betydning fejl kan have for radikal udvikling. Du møder bl.a. centerchef i COI Pia Gjellerup.

Deltagerne er det nye orange

Publikum skal og vil ikke længere blot være passive tilskuere. De vil være den orange følelse og de vil føle, at de gør en forskel. Aktiv deltagelse bliver et krav for fremtidens festivaldeltager. Roskilde Festivalen prøver derfor at eksperimentere med nye metoder til brugerinddragelse. Missionen er at finde formlen på fremtidens festival og oplevelse. Læs Artiklen


Case: Hvordan styrker man nytænkning i EU’s offentlige sektor?

Et ekspertudvalg nedsat af EU-Kommissionen og ledet af MindLabs Christian Bason har analyseret de barrierer, der hæmmer EU og medlemslandenes arbejde med offentlig innovation, og derudfra fremsat forslag til, hvordan man kan styrke nytænkningen i EU, såvel som i medlemslandene. Læs case

MindLab rådgiver nyt lab

MindLab har designet og gennemført en to-dages workshop for the British Cabinet Office for at støtte deres arbejde på at starte et nyt politisk lab. Målet var at arbejde på det organisatoriske design og at søsætte det første pilotprojekt om online politirapportering. Læs mere

Nyt ekspertpanel skal forny den offentlige sektor

Hvordan ser den daglige drift i det offentlige ud i fremtiden? Det skal 21 eksperter i offentlig innovation svare på. Panelet skal fungere som sparringspartner og inspiration for Center for Offentlig Udvikling. MindLabs Christian Bason er med i panelet, der skal bringe det offentlige ind i en mere effektiv fremtid.

Nytænkning af offentlig styring

MindLabs Christian Bason gæstede GovLab i New York, hvor han delte ud af sine erfaringer fra sit forskningsarbejde om, hvordan offentlige ledere engagerer sig i designmetoder for at finde nye løsnings- og styringsmodeller. Læs mere.

Mere mod til forandring i det offentlige

MindLabs Christian Bason er del af et initiativ af AIGA og Adobe, hvor flere ledere fra innovative organisationer deler deres indsigter i design og innovation, og deres forudsigelser for fremtidens virksomheder og den offentlige sektor. Læs Christian Basons bidrag.

DJØF: Digitalt indfødte ikke klar til digital post

Hvorfor er de unge ikke bedre til at kommunikere digitalt med det offentlige? Det undersøgte MindLab i samarbejde med SKAT for at finde løsninger til at gøre dem mere selvhjulpne. Læs case. De unge lever på internettet, men har brug for hjælp for at tyde den det offentliges jargon. Læs artikel.

Hvordan ser fremtidens virksomhed ud?

MindLabs Christian Bason holder foredrag på AIGA’s GAIN Conference i New York i oktober. Konferencen sætter fokus på redesign og innovation af virksomheder og handel i en tid, hvor globalisering, ny teknologi og større forventninger sætter branchen under pres. Læs mere her


Fra MindBlog

Spørg borgerne og sæt orden i samfundets kaos

Når vi skal sætte handling bag ordene om øget nytænkning i det offentlige, så er der for øjeblikket en klar global tendens: Der skal nye institutionsformer til, som kan strukturere kaos og skabe meningsfulde løsninger.

(Christian Bason 08.08.2014)

Deltagerne er det nye orange

Publikum skal og vil ikke længere blot være passive tilskuere til en festival. De vil føle, at de gør en forskel. Aktiv deltagelse bliver et krav for fremtidens festivaldeltager. Missionen er at finde formlen på fremtidens festival og oplevelse.

(Runa Sabroe 04.07.2014)

Fra Folkemøde til Folkeengagement

På Bornholm mødes dem, der lever af at have meninger, og dem der giver dem noget at have en mening om. Men hvorfor er det kun én gang om året, at Danmarks meningselite tillader sig at blive overrasket og udfordret i mødet med hinanden på kryds og tværs?

(Christian Bason 16.06.2014)

Folkemødet 2014

MindLabMorgen satte fejl på den bornholmske dagsorden. Christian Bason, Pia Gellerup fra COI og og Mogens Hegnsvad fra CBS debatterede, hvordan fejl kan bruges som forandringsredskab. Til paneldebat blev styringslaboratorier og fremtidens velfærd diskuteret med eksperter og praktikere på området.

(Laura Winge d. 13.06.2014)

Mere magi i hverdagen, tak!

Den megen snak om øget produktivitet og effektivitet i den offentlige sektor glemmer vi, hvor stor betydning offentlige indsatser har for menneskers hverdag. Hver gang en offentlig institution har med borgerne at gøre, er det reelt en mulighed for at transformere deres liv.

(Christian Bason 09.05.2014)

Bring nye perspektiver ind i strategiarbejdet

For at kunne fokusere fuldt ud på forbedring og udvikling, kan det være en stor hjælp at få inspiration til samarbejde og strategi. Der er flere øvelser og metoder, der kan hjælpe med at få det maksimale ud af et strategiseminar, så alle deltagere bliver inddraget og hørt.

(Marie Herborg Krogh 08.04.2014)

Når det bløde bliver det hårde

Der tales i stigende grad om at erstatte klassiske ”hårde” reformværktøjer som regulering og kontrol med ”bløde” værktøjer som involvering, understøttelse og facilitering. Men det er ikke et enten-eller. Udfordringen er at finde den rette reformbalance mellem top-down og bottom-up.

(Christian Bason 07.04.2014)

Lær af brugernes kreativitet

Hvordan kan brugerne inspirere til kreative løsninger? Når brugere går egne veje for at undgå besvær eller løse problemer, så er det ofte kreative påfund, der kan inspirere til bredere løsninger.

(Stine Schulze 18.03.2014)

Designtænkning og metode

Det kan være en udfordring at sætte ord på dét, vi ikke ved, og at sætte fuld spot på vores blinde pletter. Designspil og prototyper kan guide os ud i det ukendte land og bevare en afgørende åbenhed over for idéudvikling.

(Laura Winge 11.03.2014)