Clicky

Nyt beredskab for implementering

star 1I et intensivt projektforløb vil MindLab og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) sammen udvikle prototypen til en ny metode, der skal minimere afstanden mellem problemer og løsninger. Både processen og slutproduktet vil være et bud på ny og effektiv implementeringspraksis.

MindLab samarbejder løbende med ejerkredsens ministerier og kommuner for at udvikle løsninger og nye arbejdsmetoder i den offentlige sektor. Derfor flytter projektledere fra MindLab i de to kommende uger ( uge 9 og 10) til STAR for at skabe prototypen til et praksisorienteret beredskab.

STAR har ansvaret for at administrere og implementere beskæftigelsespolitikken, der i sidste ende skal servicere utallige borgere og øge beskæftigelse. Dermed leverer man en service til en bred og kompleks skare af borgere. Når reformer skal implementeres, kan uforudsete elementer opstå, hvorfor det er afgørende, at man i implementeringsindsatsen hurtigt kan håndtere løbende udfordringer.

STAR og MindLab vil således over to uger sam-skabe et handlekraftigt beredskab med kompetencer til at kvalificere en problemstilling på et givent område. På den måde kan beredskabet også afdække, hvorvidt der er tale om lokale, regionale eller nationale problemer. Beredskabet skal sætte en ny standard for offentlig udvikling ved at kunne handle hurtigt og levere kvalificerede indsigter i, hvordan reformen fungerer i praksis.

Udover at sætte nye standarder for offentlig implementeringspraksis, er projektet interessant og præget af optimisme grundet den intensive arbejdsmetode. Hvad der tidligere har været afgrænset feltarbejde bliver nu normaltilstand. På et kontor i STAR oprettet særligt til lejligheden vil udvalgte medarbejdere være dedikeret til at udvikle beredskabets prototype. Den iterative arbejdsform forventes at give et dybdegående fokus og begejstring for projektet.

Projektet giver også anledning til at eksperimentere måder at dokumentere projektforløbets indsigter. Derfor vil der i de kommende uger følge løbende overvejelser over udviklingen af et implementeringsberedskab samt anvendte metoder som prototyper, mønstergenkendelse og den generelle, iterative tilgang.