Clicky

Bedre arbejdsadfærd
Bedre arbejdsadfærd

Reglerne for at planlægge arbejde med farlig kemi bygger på en agenda, der eksisterede for 30 år siden, da asbest og malerhjerne var højt på dagsordenen. For at opdatere reglerne, så de afspejler arbejdspladsernes nutidige behov for planlægning af sikkert arbejdsmiljø, gik MindLab og Arbejdstilsynet sammen i felten for at portrættere vidt forskellige brancher, der alle arbejder med kemi til hverdag. Samtidig forsøgte MindLab og Arbejdstilsynet sig med en anden tilgang til de politiske forhandlinger om regelsætningen ved at tage en utraditionel metode i brug.

 

Når alt fra hospitaler, grovsmede og anlægsvirksomheder håndterer kemikalier i forbindelse med deres arbejde, er de underlagt et sæt regler, der i overvejende grad bygger på en 30 år gammel dagsorden. I årenes løb er der opstået nye muligheder for at planlægge håndteringen af kemi. Derfor ønskede Arbejdstilsynet at opdatere og modernisere reglerne, så arbejdspladserne på en nemt gennemskuelig og sikker måde kan planlægge håndteringen af arbejdet med kemi på den enkelte arbejdsplads.

For at illustrere, hvordan det foregår i dag, gik Arbejdstilsynet og MindLab i felten for at observere og interviewe et udsnit af vidt forskellige brancher, der alle håndterer kemi i større eller mindre omfang i deres hverdag. Efter besøg hos grovsmede, hospitaler, metal-, bygge- og anlægsvirksomheder blev der udarbejdet fire brancheportrætter, der kortlægger hverdagen og udfordringerne ved at arbejde med kemi. Brancheportrætterne skulle bruges som udgangspunkt for den indledende dialog mellem arbejdsmarkedets parter med henblik på i sidste ende at komme frem til rammerne for et nyt regelsæt.

Viden over mandat
Når nye arbejdsmiljøregler skal fastlægges er standardproceduren, at Arbejdstilsynet kommer med et udspil, som parterne forholder sig til og diskuterer ud fra. Fordi reglerne denne gang skulle både opdateres og moderniseres, forsøgte man sig med at starte processen et helt andet sted.

Med øjnene fæstnet på det ene formål at lave det bedst mulige arbejdsmiljø for folk, der arbejder med farlig kemi, inviterede Arbejdstilsynet og MindLab arbejdsmarkedets parter til en række dialogmøder forud for forhandlingen af et endeligt forslag. Alle blev bedt om at lægge sin organisationskasket ved døren for frit at kunne dele viden og erfaring med hinanden uden at skulle holde sig til et mandat fra sin organisation. Således var deltagerne tilstede udelukkende i kraft af sin viden om arbejdsmiljø.

Formålet med at lade processen starte et skridt tidligere end normalt var at skabe en fælles forståelse for, hvilke kemi-krav, der ikke fungerer og hvilke, der skal tilpasses. Med de fire brancheportrætter som omdrejningspunkt blev diskussionerne holdt konkrete og fikseret på et eneste formål: Hvordan kan man understøtte medarbejderne i en hensigtsmæssig adfærd, når de arbejder med farlig kemi.

På baggrund af dialogmøderne blev der identificeret og udvalgt en række principper for planlægning af arbejde med farlig kemi. De vil nu blive testet på en række virksomheder rundt omkring i landet, før det endelige forslag til regler vil blive udarbejdet og forhandlet med arbejdsmarkedets parter.

Følg processen her