Clicky

Borgereksperiment i gågaden
Borgereksperiment i gågaden

Hvordan skaber man bedre rammer for mødet mellem det offentlige og borgerne i en kommune? Det forsøger Odense Kommune at finde ud af i forbindelse med etableringen af et nyt fysisk mødested i kommunen: Borgernes hus. Det nye hus kan potentielt rumme alt fra offentlige services og kultur til iværksætteri og møder mellem borgere. Huset kan også være stedet, hvor forskellige forvaltninger kan komme til at samarbejde og skabe nye løsninger, til gavn for både borgere og de ansatte i kommunen.

Spørgsmålet er, hvordan man finder ud af, hvilke samarbejder der kan lade sig gøre og hvilke der kan bidrage positivt til borgernes hverdag. Svaret er: ved at prøve sig frem.

Derfor skal Odense Kommune i gang med at lave en prøve-udgave, en såkaldt prototype, af det kommende Borgernes Hus midt på gågaden i Odense. Her vil repræsentanter fra kommunen få mulighed for at afprøve tingene inden det rigtige hus bliver en realitet. Prototypen giver således et rum til at eksperimentere og afprøve ideer, projekter og samarbejder mere frit og uforpligtende. Derved kan det færdige hus komme så godt fra start som muligt.

MindLab’s metode

MindLab blev bedt om at hjælpe de involverede parter i projektet med at visualisere det kommende Borgernes Hus og de mulige samarbejder, det potentielt kunne rumme. MindLab samlede repræsentanter fra projektgruppe og styregruppe til et møde i en privat lejlighed i Odense, der skulle minde parterne om målgruppen for huset. Her blev det diskuteret, hvilke tilbud der skulle være i huset, herunder hvilke ting der mangler at blive varetaget i kommunen. På den måde blev de relativt abstrakte visioner for borgernes hus gjort meget konkrete. Hvad kan sundhedsområdet f.eks. kobles med, så det ikke bare er repræsenteret, men indgår i et interessant match med nogle andre?

Vi vidste, at vi ville arbejde med prototyper og forskellige inddragelsestiltag helt fra starten af projektet. Teamet fra MindLab bidrog med viden og idéer i forhold til, hvordan de forskellige elementer kan designes og vinkles.

– Kristina Dienhart, Programchef i Odense Kommune

Dem har vi talt med

Vi har talt med centrale medarbejdere på ledelses- og medarbejderniveau i de forvaltninger, som kunne have en aktie i det kommende Borgernes hus, ca. 10 personer i alt.

Resultater

Workshoppen omkring Borgernes Hus har bidraget til en bedre forståelse forvaltningerne imellem hvilke mulige samarbejder og projekter, som kan etableres i det nye hus. Herudover har samarbejdet styrket projektets eget arbejde med brugerinvolvering.

MindLab gav god faglig sparring i forhold til de indledende refleksioner omkring den strategiske proces. De stod for afholdelse af første styregruppemøde for Borgernes Hus og bidrog med deres metoder til, at styregruppen kom rigtigt fra start.

– Kristina Dienhart, Programchef i Odense Kommune.

Projektgruppen fik mandat til at gå videre med deres ambitioner, som nu også er blevet styregruppens ambitioner, idet de har fået mulighed for at byde ind og være ligeværdigt med til at sætte standarden i det nye hus. Processen med at tænke mulige samarbejder og projekter er i fuld gang, og snart vil prototypen begynde at udfolde sig. Principbeslutninger om indholdet i Borgernes Hus bliver truffet sommeren 2015.

Borgerneshus02_S

Metoder anvendt

WORKSHOPFACILITERING

Workshopfacilitering bruges, når der er behov for at involvere mange mennesker i projektet. Det kan fx være, at man har brug for ideer, inputs, viden eller andet fra en bestemt gruppe af mennesker. Ved at afholde en workshop sikrer man, at man får den nødvendige viden.

BRAINSTORM

Brainstorm er et idéværktøj, hvor man udvikler mange ideer, der kan bruges til løsningen af de identificerede problemstillinger. Metoden sigter, en åbenhed overfor alle de ideer, der kommer frem, så man sikrer at så mange aspekter som muligt bliver belyst.