Clicky

Dialogskabende materiale virker
VI FORSTÅR IKKE DET SKAL VÆRE SÅ SVÆRT AT FÅ UDVIDET EN GODKENDELSE.
Stor kødproducent
Dialogskabende materiale virker

Regeringen har udpeget fødevareindustrien til at skulle udgøre en væsentlig del af Danmarks fremtidige vækst. Fødevareindustrien er imidlertid en meget reguleret branche, hvilket giver virksomhederne en række konkurrencemæssige udfordringer i forhold til at skabe vækst. Regeringen har derfor nedsat et vækstteam, der skal komme med anbefalinger til, hvordan fødevarevirksomhedernes vækst kan understøttes. MindLab bidrog til at gøre vækstteamets dialog konkret.

Vi har nogle regler der betyder, at hvis vi skal udvide vores salg, bliver der stillet de samme krav til os, som der gør til Danish Crown. Vi er syv medarbejdere, så vi nærmer os lidt, men der er stadig et enormt spring op til Danish Crown, der har 35.000.

Økologisk kødproducent

 

Fødevare- og miljølovgivningen er kompleks og i høj grad reguleret af EU. Samtidig håndhæves den over for virksomhederne af de lokale fødevare- og miljømyndigheder. Danske virksomheder oplever, at den danske administration af den europæiske lovgivning giver dem dårligere konkurrencevilkår end andre europæiske lande har. Vækstteamet var derfor interesseret i at undersøge, hvordan virksomhederne oplever den danske implementering af EU-reglerne, og hvilke udfordringer virksomhederne lægger vægt på til vækst og konkurrenceevne.

Vi forstår ikke det skal være så svært at få udvidet en godkendelse. Når det tager så lang tid, bliver vi nødt til at sende produktionen til vores anlæg i England, hvor vi får godkendelserne meget hurtigere. Det betyder at vores anlæg i Danmark går glip af arbejdspladser.

 Stor kødproducent

 

MINDLAB TALTE MED

– Fire virksomheder med fokus på enten miljø- eller fødevareområdet. Virksomhederne havde forskellige størrelser – fra den lille økologiske kvægproducent med syv ansatte, til en af de største giganter på markedet.
De vigtigste resultater

Interviewene viste, at de udfordringer som virksomhederne står med, ikke skyldes lovgivningen i sig selv, men i høj grad er en følge af den måde, som myndighederne håndterer reglerne på. Det er eksempelvis uhensigtsmæssigt, når en af virksomhederne oplever, at myndighederne blander sig i, hvordan de skal rengøre deres skorstene i stedet for bare at sikre sig, at virksomheden generelt ikke bruger for meget vand eller forurener for meget.

Generelt set er virksomhederne dog glade for det store fokus på fødevaresikkerhed og miljø, som kan være med til at give virksomhederne en konkurrencemæssig fordel. Som når en foderproducent, hvor fødevaresikkerheden har stor betydning for deres kunder, fremhæver at en stram håndhævelse og kontrol er blevet til et konkurrenceparameter.
Sådan gjorde MindLab

Indsigterne fra interviewene blev præsenteret på et af vækstteamets møder i form af små videoklip fra interviewene. Samtidig var de vigtigste pointer fra virksomhedernes historier repræsenteret med citater og billeder på mødebordet. MindLabs bidrag var med til at sikre, at vækstteamets drøftelser forholdte sig konkret til virksomhedernes virkelighed. Vækstteamet bestod hovedsageligt af erhvervsledere fra fødevareindustrien. Derfor havde teamets naturligt fokus på virksomhedernes vilkår. MindLabs historier fra fire virksomheder var dog med til at give vækstteamet et fælles udgangspunkt for deres drøftelser, og hjalp til at prioritere hvad teamet skulle anbefale regeringen.

 

Debatten om regulering af følsomme emner som miljø- og fødevaresikkerhed bliver nogle gange for sort/hvid. MindLab hjalp med at finde ind til hvor det er dialogen mellem myndigheder og virksomheder kan forbedres til gavn for både vækst og grøn omstilling.

Jens Lundsgaard, Erhvervspolitisk direktør i Erhvervs- og Vækstministeriet

 

Metoder anvendt

SERVICEREJSER

Servicerejser er et visuelt redskab, der giver et overblik over, den rejse brugeren er igennem, samt hvilke aktører brugeren er i kontakt med, når vedkommende bruger en service. Servicerejsen tager udgangspunkt i, hvordan brugeren oplever servicen, og metoden kan derved give serviceudbyderen et indblik i, hvor servicen fungerer, og hvor den kan forbedres.

BORGERNES HISTORIER

Gennemborgernes historier kan man sikre, at den kommende løsning tager udgangspunkt i borgernes reelle behov, da de eksisterende problematikker bliver meget konkrete og nærværende, når borgerne selv fortæller om deres historier. Desuden er det konkrete og nærværende element med til at sikre både engagement og indlevelse fra projektdeltagerne.

MØNSTERGENKENDELSE

Mønstergenkendelse bruges til at strukturere og kategorisere al den viden, man har indsamlet om brugerne gennem sin research. Ved at kategorisere og finde mønstre i materialet kan man finde frem til de hovedkonklusioner, der er med til at sikre brugernes stemme gennem resten af analysefasen.