Clicky

Nye digitale vejledninger
Nye digitale vejledninger

Folkeskolereformen er nu i sit første år og i fuld gang med at blive til virkelighed i på landets skoler. Når lærere, pædagoger, ledere og ansatte i forvaltningen skal omsætte intentionerne i reformen, er det vigtigt, at de kender både de overordnede rammer og har en klar idé om, hvordan det omsættes til praksis. Derfor har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (det tidligere Undervisningsministerium) relanceret Danmarks Læringsportal EMU, som skal hjælpe pædagogisk personale, ledelse og forvaltningen på vej. Det gav anledning til et samarbejde, hvor MBUL og MindLab har undersøgt lærere, ledere og forvaltningens brug af ministeriets vejledning for at blive klogere på de konkrete brugssituationer.

 

Jeg kigger på den her vejledning for at få mine sætninger, facts og argumenter i orden, inden jeg skal ud og præsentere det for mine lærere. Sådan er jeg sikker på, at jeg siger det rigtige og kan kommunikere det rigtigt og enkelt, når jeg står over for dem.

-Skoleleder

En af konklusionerne fra undersøgelsen er, at både pædagogisk personale, skoleledere og ansatte i forvaltningen har behov for materiale, de kan bruge som afsæt for at formidle til andre. De skal klart og enkelt kunne forklare andre, hvad de nye elementer i reformen går ud på, og hvad de betyder for den enkelte skole. For eksempel bød projektet på mødet med den ansatte i skoleforvaltningen, hvor den største hjælp fra ministeriet bestod i at hjælpe hende med at hjælpe kommunernes skoler. Hun er på udkig efter hovepointer og eksempler fra praksis, som kan benyttes i en mail eller en mundtlig præsentation til kommunens skoler. Skoleledelsen er ligeledes i en fase, hvor de skal formidle og forklare for det pædagogiske personale, hvad reformen betyder for lige præcis deres arbejde. Eksempelvis søgte en skoleleder efter en nem og overskuelig formidling af, hvordan andre har arbejdet med læringsmålsstyret undervisning på tværs af lærere og pædagoger. Her er brugssituationen meget sjældent foran en computer, men derimod på lærerværelset eller til en hurtig snak på tværs af teams.

Alt i alt tegnede interviewene et billede på tværs af de tre målgrupper som ivrige igangsættere af reformens nye krav og muligheder men også stadig usikre på, hvordan det skal omsættes i praksis hos lige præcis dem. Derfor vender de sig til MBUL for overblik, eksempler og ikke mindst hjælp til at omsætte reformens mere abstrakte formuleringer til praksis for lige netop dem.

MindLabs metode

MindLab har blandt andet foretaget en ”tænke-højt-test”. Her bliver de interviewede stillet overfor en problemstilling, der kan forekomme i en almindelig arbejdssituation, som de skal finde svar på ved hjælp af on-line vejledningen. Den viser brugerens oplevelse med den konkrete vejledningen og fjerner tankerne fra abstrakte problemstillinger om generel implementering af reformen. Under hele processen siger de deres umiddelbare tanker. Et metodisk greb, der belyser, hvilke informationer der er gavnlige, hvilke der er irrelevante, og hvad brugerne finder nemt eller svært. Samtidig har MindLab i samarbejde med MBUL arbejdet med prototyper på, hvordan de fremtidige vejledninger skal bygges op. Rå-skitser hvor vejledningens elementer hurtigt kan justeres og tilpasses til lærerenes, ledelsen og forvaltningens behov.

Dem har vi talt med

To skolelærere, to skoleledere og to ledelseskonsulenter fra den kommunale forvaltning.

Resultater

MindLabs kvalitative arbejde, interviews og tænk-højt-tests og prototyper har givet MBUL indsigt i målgruppernes konkrete brugssituationer. Indsigterne skal bruges til videreudvikling og justering af vejledningssiderne, som løbende bliver forbedret og udbygget i takt med at implementeringen af folkeskolereformen skrider frem. Der er blandt andet fokus på, hvordan eksempler fra praksis og formidling af relevant forskning på området kan sættes i spil, så brugerne både får længere tekster med baggrund og andre elementer som kan understøtte brugerne, når de skal vejlede hinanden indbyrdes.