Clicky

Læringskonsulenter støtter skolerne

 

Folkeskolereformen udstikker rammerne, men det er lærere, pædagoger, ledere og ansatte i kommunen, der sammensætter, udvikler og forvalter, hvordan skoledagen ser ud hos lige præcis dem. For at støtte skoler og kommuner i arbejdet med skolereformen  har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) ansat en række læringskonsulenter. De deler deres arbejdstid mellem ministeriet og en skole eller en kommune. I samarbejde med skoler og kommuner inspirerer, vejleder og understøtter læringskonsulenterne lærere, ledere og ansatte i forvaltningen med henblik på at de selv at finde løsninger på deres udfordringer eller afprøve helt nye undervisningsmetoder. En af tankerne bag læringskonsulenterne er, at de ikke skal bestemme, men derimod stille alle de rigtige spørgsmål, så lærerne, lederne og ansatte i forvaltningen selv finder vej. Læringskonsulenterne kender både til livet på en skole eller i en kommune og har indgående kendskab til reformen. De er nemlig alle erfarne lærere, pædagoger, skoleledere eller medarbejdere med baggrund i kommunale forvaltninger.

Nogle skoler får adgang til kontinuerlig og længere varig sparring fra læringskonsulenterne gennem vejledningsforløb. Andre har adgang til åbne arrangementer, hvor skoler og kommuner i hele landet kan tilmelde sig. Typisk af en hel til en halv dags varighed. MBUL ønskede inspiration til, hvordan de åbne arrangementer kan justeres, så de understøtter målgruppens behov og brugssituationer.

Dem, har vi talt med

To skolelærere, to skoleledere, en pædagog og to konsulenter fra den kommunale forvaltning.

MindLabs metode

MindLab benyttede kvalitative interview og udvalgte interviewpersoner, så de alle tidligere havde deltaget i et åbent arrangement med ministeriets læringskonsulenter. Nye løsninger blev efterfølgende testet med de samme skoler, ligesom ministeriets korps af læringskonsulenter deltog i udviklingen af, hvordan de korte arrangementer kan blive endnu bedre.

Resultater

 

” Jeg har valgt, at lærere og pædagoger selv skal komme med bud på det nye fagsamarbejde. Men det er jo stadig vigtigt, at de kommer i gang og derfor tænkte jeg, at det her arrangement var en oplagt mulighed for at give dem en intro.”

Skoleleder

MindLabs undersøgelser viste, at de kortere arrangementer er særligt gode til at tage hul på delementer i reformen, som ledelsen og medarbejderne endnu ikke er kommet så langt med. En af ambitionerne i folkeskolereformen er eksempelvis at koble leg, læring og arbejdet med læringsmål på ny måder i en længere og mere varieret skoledag. Det sætter nye krav til samarbejde på tværs af lærere og pædagoger. Her kan et kort arrangement være et effektfuldt afsæt, påpeger en skoleleder.  Ministeriet ser nu på, hvordan de kan udvikle arrangementerne – ikke kun på selve dagen, men også før og efter. I MindLabs interviews viste det sig nemlig, at deltagerne ofte er alene på lærerværelset med indsigterne fra dagen. Det er derfor vigtigt, at der kommer en eller flere kolleger med og optimalt set også en fra ledelsen. Samtidig kan MBUL også hjælpe skolerne på vej ved at udstikke retning for, hvordan skolen kommer videre med de indsigter, de har fået på selve dagen. MindLab hjalp derfor ministeriet med at udvikle ideer til, hvordan arrangementerne i højere grad kan give viden og input, som skolerne kan bruge efterfølgende og som kan danne  afsæt for en forandringsproces. Samtidig blev det tydeligt, at ministeriet med fordel kan styrke kommunikationen til skoleledere og pædagogisk personale både før og efter arrangementet. Eksempelvis ser MBUL nu på, hvordan invitationerne kan sammensættes, så det står klart, hvad medarbejdere og ledelse kan få ud af arrangementet. Her kan eksempelvis videoer med andre skoler eller tidligere deltageres beretninger være effektfulde elementer.

På samme måde som læringkonsulenternes øvrige arbejde, vil de kortere arrangementer ikke diktere en bestemt retning for de enkelte skoler, men de skal give inspiration og ny viden, så ledelse, lærere og forvaltning selv finder frem til, hvordan en løsning ser ud, som passer til lige præcis dem.