Clicky

Ny Nordisk skole
NU KUNNE VI ENDELIG FÅ SAMLING PÅ DE SMÅ TILTAG, SOM ER RUNDT OMKRING.
Skoleleder, NNS skole
Ny Nordisk skole

Ny Nordisk Skole udfordrer den vante forestilling om, at forandring først og fremmest kommer fra oven. Lovforslag og rammer spiller en væsentlig rolle, men forandring og forbedring begynder først når den enkelte pædagog, lærer eller leder fører forandring ud i livet sammen med børnene og deres forældre. Når lokal forandring skal hjælpes på vej er det dog væsentligt, at statens og kommunernes rammer og udviklings-initiativer spiller sammen. Undervisningsministeriet bad derfor MindLab om at undersøge, hvordan der skabes et bedst muligt samspil mellem Ny Nordisk Skole og de rammer og udviklingsspor, som bliver udstukket af de enkelte kommuner.

Kender I fornemmelsen af, at man har skullet nyse rigtig længe og så kommer det endelig? Sådan havde jeg det da jeg hørte om Ny Nordisk Skole. Nu kunne vi endelig få samling på alle de små tiltag, som er rundt omkring.

Skoleleder, NNS skole

 

MindLabs arbejde viste, at både kommunerne og NNS institutionerne var positive overfor NNS som koncept, men at selve styringsformen hvor forandring kommer nedefra var en ny tanke både for stat, kommune og skoler. Der skal derfor gøres en aktiv indsats hvis potentialerne i det gode samspil mellem Ny Nordisk Skole og det kommunale udviklingsarbejde skal blive til en realitet.

I undersøgelsen så vi blandt andet, hvor vigtigt det er at NNS og kommunens egne skolestrategier skaber fælles sammenhæng og vision for kommunens skoler. Odense Kommune fortalte eksempelvis, at de gennem længere tid har arbejdet med nye rammer i folkeskolen under overskriften ”den sammenhængende skoledag”. Her var det en stor fordel, at NNS også satte fokus på lige præcis det tema og det var vigtigt for kommunen at signalerer at de to initiativer hænger sammen. Også for skolerne var det betydningsfuldt at signalerne i NNS ikke var i modstrid med retningslinjerne fra eksisterende initiativer fra kommunalt niveau.

En anden konklusion var, at det skal være tydeligt hvordan kommunerne kan drage nytte af NNS i deres lokale udviklingsarbejde. Eksempelvis ved at vise kommunerne, hvordan N NS kan virke som lokale eksperimentarier, hvor kommunerne kan få erfaringer i lille skala, som efterfølgende kan anvendes i hele kommunen.

DE VIGTIGSTE RESULTATER

Samarbejdet med MindLab har betydet, at UVM har gjort samspillet mellem NNS og den kommunale udvikling af folkeskolen til et tema i ministeriets arbejde på at sikre en succesfuld udrulning af NNS. Initiativerne har både handlet om at italesætte dette samspil mere eksplicit. Samt ved at gøre temaet til et fokus i eksempelvis de understøttende aktiviteter, som UVM tilbyder skoler og kommuner.

SÅDAN GJORDE MINDLAB

MindLab fokuserede på to NNS-pilotskoler som allerede var i gang at eksperimenter med hvordan NNS tankerne kunne blive til virkelighed. Udover interviews på skolerne blev der også lavet interviews med nøglemedarbejdere i forvaltningen samt den relevante kommunalpolitiker. Konklusioner fra interviews blev sat i spil i en kommunal arbejdsgruppe med repræsentanter fra de centrale aktører på området. Anbefalingerne fra arbejdsgruppen er i 2013 i gang med at blive født ind i Undervisningsministeriets samlede palette af initiativer til udrulning af Ny Nordisk Skole.

MINDLAB INVOLVEREDE

– Interview på to pilotskole. På hver skole blev gennemført interviews med skoleleder og tre centrale lærere.
– I to kommuner blev en forvaltningschef og central konsulent interviewet.
– På politisk niveau blev rådmand for skoleudvalget interviewet i de to kommuner.

CASE_NyNordiskSkole_406x239

CASE_NyNordiskSkole4_406x239

Metoder anvendt

DET ETNOGRAFISKE INTERVIEW

Det etnografiske interview giver en dybdegående og konkret indsigt i, brugerens oplevelser og erfaringer i forhold til den nuværende situation. Interviewet kan desuden være med til at nuancere den eksisterende viden og give nye perspektiver til den videre analyse og idéudvikling i projektet.

FORANDRINGSTEORI

Forandringsteori tydeliggør hvordan et tiltag forventes at skabe en forandring for brugerne. Derudover er det også relevant at diskutere, hvilke former for forandring, man ønsker at skabe med tiltaget.

WORKSHOPFACILITERING

Workshopfacilitering bruges, når der er behov for at involvere mange mennesker i projektet. Det kan fx være, at man har brug for ideer, inputs, viden eller andet fra en bestemt gruppe af mennesker. Ved at afholde en workshop sikrer man, at man får den nødvendige viden.