Clicky

Oplevet retssikkerhed
VI ER I TRYGGE HÆNDER. VI FÅR TOPBEHANDLING. OG SAMTIDIG ER DER NOGET UHYGGELIGT.
Borger om mødet med SKAT
Oplevet retssikkerhed

Borgernes oplevelse af retssikkerhed er højt prioriteret i Skatteministeriets arbejde. SKAT har derfor løbende spurgt borgerne om deres oplevelse af retssikkerhed igennem spørgeskemaundersøgelser. Når SKAT sammenligner borgernes svar på tværs af de forskellige spørgsmål, er der imidlertid en hel del inkonsistens, og der er mange borgere, der svarer ”ved ikke”. Det har fået SKAT til at overveje, om målingerne kan siges at være udtryk for borgernes reelle oplevelse af retssikkerhed. MindLab fik derfor til opgave at anvende nye metoder til at kvalificere Skatteministeriets forståelse af, hvad borgernes oplevelse af retssikkerhed er. En af vejene blev kunstværker, som blev udgangspunktet for en gruppe udvalgte borgeres diskussioner og tanker om deres oplevelse af mødet med SKAT.

Vi er i trygge hænder. Vi får en topbehandling. Og samtidig er der noget uhyggeligt.

Borger om mødet med SKAT

 

MINDLAB TALTE MED

– En kunstkurator, som er ekspert i at bruge kunst i udviklingsarbejde.
– Tre kunstnere.
– 12 borgere.

DE VIGTIGSTE RESULTATER

– Ny viden. Kunstværkerne gav borgerne mulighed for at sætte ord på et begreb, som ellers virker abstrakt og svært at forbinde med borgernes eget liv.

– Research, udvikling og branding i én proces. Metoden gjorde SKAT klogere på borgernes oplevelser, samtidig med at borgerne har fået rykket ved deres oplevelse af SKAT som institution.

– Intern debat blandt SKAT’s ansatte omkring oplevet retsikkerhed, som skabte større forståelse for borgernes situation. Kunstværkerne bliver blandt andet brugt til undervisning i borgerservice og andet strategisk arbejde.

SÅDAN GJORDE MINDLAB

MindLab etablerede et samarbejde med tre unge kunstnere, der hver kom med deres bud på begrebet oplevet retssikkerhed. Da de tre værker var produceret, inviterede vi borgere, som var udvalgt så de bredt repræsenterede forskellige fag, alder og køn til at deltage ved en workshop. Her blev borgerne spurgt til deres egne oplevelser af retssikkerhed ud fra mødet med kunstværkerne. Borgerne skulle altså ikke anmelde værkerne, men komme med deres egne observationer og fortælle om de erfaringer, fordomme og tanker, som kunstværkerne satte i gang.

Værkerne kan ses som et prisme, hvorigennem vi pludselig ser eller får formuleret noget, vi måske har følt eller tænkt, men ikke rigtigt har kunnet formulere.

Mette Sandbye, kunstkritiker fra kataloget Erfaringer med kunst som metode.

 

Borgernes input blev samlet i en rapport og præsenteret for Skatteministeriets direktion, som på baggrund af undersøgelsen fik et bedre grundlag for at tilrettelægge og anvende målinger af borgernes oplevelse af retssikkerhed.

Værket rammer fantastisk ind i den følelse af magtesløshed, man kan stå overfor. Selv små fejl kan få uoverskuelige konsekvenser.

Borger om værket: ‘Fejl i SKAT’

mindblowing_lille

C.I.N.A.M – foto, tekst og blog / Søren Thilo Funder og Stine Marie Jacobsen

Ved at indsamle viden om hjerneskanning og de nye videnskabelige muligheder for aflæsning af subjektive tanker og følelser, har kunstnerne Søren Thilo Funder og Stine Marie Jacobsen skabt et fotoværk, som stiller spørgsmålene: Er det overhovedet muligt at måle en oplevelse, og i så fald hvordan vil det foregå? Hvilken slags spørgsmål skulle man stille borgerne, og hvilke maskiner skulle sættes i brug?

 

skat_med_venstre_h_nd_liggende_lille

Fejl i SKAT – Fejl i SKAT – foldere, telefonlinje og performance/ Ulla Hvejsel

1000 gange skulle kunstneren prøve at skrive ordet skat med forskellige forhindringer som at skrive meget hurtigt, have bind for øjnene eller holde vejret. Og uden at lave fejl. De fejl, der uværligt opstår i sådan en øvelse sammenstilles med de fejl, der kan forekomme i SKAT’s egne procedurer, og som er med til at påvirke oplevelsen af retssikkerhed blandt borgerne.

Katalog- oplevet retssikkerhed

Læs mere:

hvordan kunst kan bruges som metode og rykke udviklingen.

Oplevet retssikkerhed – erfaring med kunst som metode

 

 

 

 

 

 

 

Metoder anvendt

WORKSHOPFACILITERING

Workshopfacilitering bruges, når der er behov for at involvere mange mennesker i projektet. Det kan fx være, at man har brug for ideer, inputs, viden eller andet fra en bestemt gruppe af mennesker. Ved at afholde en workshop sikrer man, at man får den nødvendige viden.