Clicky

”Fælles Mål” i folkeskolen

En af ambitionerne med folkeskolereformen er, at alle elever i den danske folkeskole skal blive så dygtige, som de kan. Hvis dette skal realiseres er det nødvendigt med klare mål. Derfor har Undervisningsministeriet forenklet de gamle ’Fælles Mål’, som beskriver, hvad eleverne skal lære i folkeskolens fag. De er derfor et helt centralt redskab for de 61.000 danske folkeskolelærere. De nye mål består af få, overordnede kompetencemål, som i højere grad lægger vægt på, hvad den enkelte elev skal kunne på de enkelte klassetrin. Men hvad skal der til for, at de nye Fælles Mål bliver et redskab, der understøtter lærernes planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen? Det blev MindLab bedt om at hjælpe Undervisningsministeriet med at finde ud af.

MindLabs metode

MindLab gennemførte et feltstudie på to danske folkeskoler. En af hovedkonklusionerne fra studiet var, at det først og fremmest er i forbindelse med udarbejdelsen af årsplanerne for det kommende skoleår, at de fælles mål kommer i spil. Det er nemlig i årsplanen, at læreren giver sit bud på, hvordan ministeriets Fælles Mål oversættes til konkret undervisning.

Vi sidder mest med Fælles Mål i slutningen af skoleåret, når vi planlægger næste års undervisning. Men så bliver de ikke rigtig taget frem igen. I årsplanen bundter vi målene i nogle sammenhængende undervisningsforløb. Det er årsplanen jeg tager frem, når jeg skal evaluere, hvad eleverne har lært og finde ud af, om jeg skal strege nogle af de forløb, jeg har planlagt.

– Dansklærer i udskolingen

Ministeriets Fælles Mål publikationer bliver altså ikke brugt direkte i det daglige, men de kommer indirekte i spil, når læreren tager afsæt i årsplanen i løbet af året. Derfor er det også særlig vigtigt, at ministeriet er opmærksomt på, at Fælles Mål kan bruges af lærerene, når de arbejder med årsplanerne. Både når lærerne planlægger året, og når de justerer efterhånden som året skrider frem.

I projektets anden fase skulle der udvikles koncepter for, hvordan Fælles Mål kan gøres tilgængelige for lærerne i deres hverdag. MindLab udviklede til det formål et designspil på baggrund af konklusionerne fra feltarbejdet. Opgaven i designspillet var at bygge en hjemmeside, som lærerne kan bruge, når de for eksempel justerer deres årsplaner. Via designspillet blev der udviklet konkrete ideer som Undervisningsministeriet arbejder videre med, blandt andet eksemplariske årsplaner, og at hjemmesiden skal gøre det lettere for læreren at udvælge og justere, hvilke mål der er i fokus i de kommende måneders undervisning.

Dem har vi talt med

  • Lærere på to danske folkeskoler
  • Undervisningsministeriets læringskonsulenter

Resultater

MindLab’s indsigter var centrale input i forhold til udarbejdelsen af Ministeriets digitale platform og hvad den skal kunne. Konklusionerne fra undersøgelsen danner samtidig grundlag for udarbejdelsen af en generel vejledning til lærerne om målstyret undervisning. De nye mål træder i kraft ved skoleåret 2015/16. Indtil da har kommuner og skoler tid til at forberede sig på arbejdet med de nye mål.

Læs mere om spillet om de fælles mål her.

Læs mere om Fælles Mål her.

 

Metoder anvendt

BORGERNES HISTORIER

Gennemborgernes historier kan man sikre, at den kommende løsning tager udgangspunkt i borgernes reelle behov, da de eksisterende problematikker bliver meget konkrete og nærværende, når borgerne selv fortæller om deres historier. Desuden er det konkrete og nærværende element med til at sikre både engagement og indlevelse fra projektdeltagerne.

DET ETNOGRAFISKE INTERVIEW

Det etnografiske interview giver en dybdegående og konkret indsigt i, brugerens oplevelser og erfaringer i forhold til den nuværende situation. Interviewet kan desuden være med til at nuancere den eksisterende viden og give nye perspektiver til den videre analyse og idéudvikling i projektet.

WORKSHOPFACILITERING

Workshopfacilitering bruges, når der er behov for at involvere mange mennesker i projektet. Det kan fx være, at man har brug for ideer, inputs, viden eller andet fra en bestemt gruppe af mennesker. Ved at afholde en workshop sikrer man, at man får den nødvendige viden.