Clicky

Sammenhængende patientoplevelse
JEG SYNES EGENTLIG, AT DET VIRKER LIDT RODET. MAN KOMMER LIGE MIDT IMELLEM VAGTSKIFTE.
Patient på afdelingen
Sammenhængende patientoplevelse

Som led i et PhD forskningsarbejde om designprocessers betydning for offentlig ledelse, har MindLab gennemført et mindre, eksperimenterende projekt med Hjertemedicinsk klinik på Rigshospitalet.

MindLab hjalp hjertemedicinsk klinik på Rigshospitalet med at få nye ideer til, hvordan man kan optimere oplevelsen af at være patient på afdelingen.

Jeg synes egentlig, at det virker lidt rodet. Man kommer lige midt imellem vagtskiftet. Jeg kommer jo allerede kl. 7, og det virker som om, der er nogen der er ved at gå hjem, og nogen der er ved at komme, lige i det tidsrum.

Patient på afdelingen

 

At ankomme som ny patient på afdelingen kan være en forvirrende og overvældende oplevelse. Receptionen fungerer samtidig som opholdsstue, spisesal og forbindelsesgang, og der er derfor en tæt trafik af personale, pårørende, skramlende køkkenvogne og patienter, der spiser eller venter på at komme i bad. Man kan således hurtigt komme til at føle sig overset i vrimlen. Hjertemedicinsk klinik er præget af et højt fagligt niveau, høj patienttilfredshed, en sund økonomi og har i løbet af de seneste år gennemført en lang række effektiviseringstiltag. Ingen af disse har dog specifikt taget udgangspunkt i patienternes perspektiv og den generelle oplevelse af at være patient på afdelingen. Derfor bad klinikken MindLab om hjælp til at undersøge, hvordan patienterne oplever dét at være indlagt, og hvordan klinikken kan gøre oplevelsen endnu mere meningsfuld og sammenhængende.

MINDLAB TALTE MED

– Læger, sygeplejersker og patienter på hjertemedicinsk klinik på Rigshospitalet.

DE VIGTIGSTE RESULTATER

Projektet identificerede syv udviklingstemaer med forbedringspotentiale: ”Diskretion, vente, larm”, ”forventningsafstemning”, ”fysiske forhold”, ”hjem”, ”rengøring”, ”stemning på afdelingen” og ”stuegang”. På baggrund af temaerne blev der udarbejdet en række koncepter på tiltag, som kan give en bedre patientoplevelse. Klinikken arbejder selv videre med temaet ”Diskretion, vente & larm” med fokus på både patienter, personalets arbejdsprocesser og den fysiske indretning.

SÅDAN GJORDE MINDLAB

MindLab fokuserede på den generelle patientoplevelse på et enkelt af afdelingens afsnit, hvor de akutte og forholdsvis korte patientforløb findes. Vi lavede først et kort eksplorativt studie for at få et indblik i dagligdagen på afdelingen. Herefter blev der gennemført ca. 20 patientinterviews, hvor patienterne eksempelvis fortalte, hvordan de havde oplevet det at blive indlagt, hvordan de oplevede kommunikationen på afdelingen og hvad de synes om de fysiske rammer.

Interviewene blev klippet ned til 7 korte tematiske lydklip, som blev sat i spil i en workshop med udvalgt personale på afsnittet. Interviewene gav personalet indsigt i, hvad det vil sige at være patient på deres afdeling og hvor der er potentiale for at gøre noget anderledes. Herefter udviklede personalet ideer og koncepter på nye løsninger indenfor hvert af de 7 temaer.

CASES_Sammenhængende patientoplevelse på Rigshospitalet1

CASE_Sammenhængende patientoplevelse på Rigshospitalet

Metoder anvendt

BORGERNES HISTORIER

Gennemborgernes historier kan man sikre, at den kommende løsning tager udgangspunkt i borgernes reelle behov, da de eksisterende problematikker bliver meget konkrete og nærværende, når borgerne selv fortæller om deres historier. Desuden er det konkrete og nærværende element med til at sikre både engagement og indlevelse fra projektdeltagerne.

WORKSHOPFACILITERING

Workshopfacilitering bruges, når der er behov for at involvere mange mennesker i projektet. Det kan fx være, at man har brug for ideer, inputs, viden eller andet fra en bestemt gruppe af mennesker. Ved at afholde en workshop sikrer man, at man får den nødvendige viden.

BRAINSTORM

Brainstorm er et idéværktøj, hvor man udvikler mange ideer, der kan bruges til løsningen af de identificerede problemstillinger. Metoden sigter, en åbenhed overfor alle de ideer, der kommer frem, så man sikrer at så mange aspekter som muligt bliver belyst.