Clicky

Tids- og kvalitetskabalen
Tids- og kvalitetskabalen

Fra begyndelse af skoleåret i sommeren 2014 skulle folkeskolerne realisere en ambitiøs reform, mens lærernes arbejdsvilkår samtidig blev ændret til flere undervisningstimer og mere tilstedeværelsestid på skolen.

Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune besluttede at organisere arbejdet med reformen i tæt samarbejde med skoleledere og lærere. De indikerede, at det var udfordrende at levere undervisning i høj kvalitet samtidig at forberede lektionerne, rette opgaver og give elever feedback. Det var i den sammenhæng, at Odense Kommune og MindLab indgik et samarbejde for at løse kabalen mellem tid og kvalitet ved at udvikle nye arbejdsformer og metoder for lærerarbejdet.

MINDLAB TALTE MED

I projektets forløb har 8 lærere, konsulenter fra forvaltningen og MindLab arbejdet iterativt med at udvikle, udvælge og forfine ideer, der kunne gøre det lettere for kommunens lærere at få tids- og kvalitetskabalen til at gå op. Odense Kommune frikøbte 8 lærere i 25 timer over et 4 måneders forløb. Det gav tid til et ligeværdigt samarbejde, hvor lærerne udtænkte ideer og havde stor indflydelse på hvilke initiativer, forvaltningen vil investere ressourcer i at realisere.

METODE

Projektet forløb i fire iterationer, hvor lærerne løbende udviklede bud på initiativer, der kan gøre det lettere for kommunens lærere at få tids- og kvalitetskabalen til at gå op. Et af de mest succesfulde initiativer der kom ud af processen var speeddeling: Et særligt mødeformat, hvor lærere kan dele erfaringer med hinanden inden for en skole eller på tværs af flere skoler.

Processen der førte frem til konceptet ”speeddeling” bestod af 4 iterationer:

I første iteration blev lærerne præsenteret for ideer fra helt andre brancher til inspiration. En ide, som lærerne fandt inspirerende, var en måltidskasse, som familier kan abonnere på. Den leveres til hjemmeadressen og indeholder madopskrifter og tilhørende ingredienser. Måltidskassen inspirerede lærerne til struktureret deling af undervisningsforløb, hvor lærernes bedste undervisningsmaterialer blev samlet i kasser, som andre lærere kan bruge.

Anden iteration fokuserede på samudvikling, hvor MindLab udarbejdede prototyper på bl.a. måltidskassen. Ideen om kasser med lærernes bedste undervisningsmaterialer blev testet med en fysisk kasse, hvor lærerne udviklede ideen ved at beskrive muligt indhold i kassen og, hvordan de ville bruge det.

I tredje iteration udarbejdede lærere fremtidsscenarier for blandt andet speeddeling i en workshop med MindLab. Der blev udarbejdet to scenarier, der viste, hvordan speeddeling kunne foregå i fremtiden med fokus på at få talt rundt om både forvaltningens, lederens og lærerens egne roller i speeddeling.

I fjerde og sidste iteration pilottestede MindLab og forvaltningen scenarierne til et koncept for speeddeling, der var så konkret, at det kunne prøves af i praksis. Herefter blev der foretaget to pilottests af speeddeling på to skoler. Her deltog også lærere, der ikke havde været med udviklingsprocessen, som især var begejstrede for speeddeling. Konceptet blev småjusteret efter pilottesten og forvaltningen besluttede på den baggrund at facilitere speeddeling på alle interesserede skoler.

Resultater

Speeddeling er nu et fast tilbud fra Børne- og Ungeforvaltningen til Odense Kommunes folkeskoler og flere lærere har også faciliteret speeddeling på egen hånd. Spredningen af konceptet til alle kommunens skoler bliver styrket ved, at de otte lærere der har medudviklet konceptet bidrager aktivt til spredningen. Flere andre kommuner har også henvendt sig til Odense Kommune for at høre om speeddeling.

Børne- og Ungeforvaltningen arbejder videre med andre af de initiativer, der blev udviklet i projektet. Eksempelvis et koncept der kan være med til at forbedre mødekulturen på skolerne.