Clicky

Elevinddragelse styrker gymnasiefag
JEG HAR HAFT FAGET I ALLE TRE ÅR, MEN JEG FORSTOD ALDRIG RIGTIG, HVORFOR JEG HAVDE DET.
Gymnasieelev på Stenhus Gymnasium og HF
Elevinddragelse styrker gymnasiefag

Som led i et PhD forskningsarbejde om designprocessers betydning for offentlig ledelse, har MindLab gennemført et mindre, eksperimenterende projekt med Stenhus Gymnasium og HF.

Gymnasiefaget Almen Studieforberedelse, der til daglig kaldes AT, har vakt vanskeligheder for både lærere og elever. MindLab hjalp Stenhus Gymnasium og HF med at få ideer til, hvordan man kan styrke lærersamarbejdet omkring faget, og samtidig gøre elevoplevelsen af faget mere meningsfuld.

Jeg har haft faget i alle tre år, men jeg forstod aldrig rigtig, hvorfor jeg havde det. Grundlaget for faget ændrer sig hele tiden, og jeg fik meget forskellige meldinger afhængigt af hvem jeg spurgte. Jeg blev forvirret!

Gymnasieelev på Stenhus Gymnasium og HF

 

Det står ikke rigtig klart for eleverne på Stenhus Gymnasium og HF, hvorfor de har Almen Studieforberedelse og hvad de skal bruge det til. Og det er rigtig svært at håndtere en opgave på tværs af faggrænser, når der hele tiden kommer modstridende udmeldinger fra lærerne. Faget er ellers obligatorisk for alle og skal sætte eleverne i stand til at gennemføre eksamensforløb på tværs af fagretninger. Eksempelvis kan en elev kombinere Samfundsfag og Geografi ved at skrive en opgave om tsunamien i Sydøstasien i 2004. Det er bare rigtig svært, når lærerne ikke er vant til at arbejde sammen på tværs af faggrænser, og har forskellige opfattelser af, hvad Almen Studieforberedelse indebærer og hvilke krav, der skal stilles til eleverne i faget. Eleverne leverer gode eksamensresultater, men både gode og svage elever er forvirrede.

Derfor bad Stenhus Gymnasium MindLab om hjælp til, hvordan de kan få elevperspektivet med i deres arbejde med en ny og forbedret model for AT på gymnasiet, hvor lærersamarbejdet på tværs af faggrænser også fungerer bedre.

MINDLAB TALTE MED

– To elever fra 2.G og to elever fra 3.G klasse efter at have overværet undervisningen.

– To elever efter at have observeret en vejledningstime i AT.

– Fire lærere som underviste i AT.

– Lærerne i udvalget for AT som udvikler den nye model for faget på Stenhus Gymnasium og HF.

– Elever og lærere leverede materiale til et moodboard.

DE VIGTIGSTE RESULTATER

Projektet resulterede i to konkrete koncepter til, hvordan lærernes samarbejde omkring faget kan styrkes, med henblik på at gøre elevoplevelsen mere meningsfuld. Det ene centrerede sig om en ny håndbog for faget, mens det andet centrerede sig om udviklingen af faste oversigter over, hvad eleverne skal igennem. Målet med begge koncepter var at danne et fælles grundlag for lærernes arbejde.

SÅDAN GJORDE MINDLAB

MindLab gennemførte en række interviews med udvalgte lærere og elever for at få overblik over problematikken fra de to perspektiver. Gennemgående vinkler fra interviews med eleverne blev grupperet tematisk og klippet sammen til en række lydklip, som blev afspillet for den lærergruppe, der har det primære ansvar for planlægningen af faget. Der blev også arbejdet med et såkaldt ”moodboard”, der var baseret på tekst og fotos, som lærere og elever selv havde udarbejdet. De blev her bedt om at illustrere, hvornår faget er meningsfuldt for dem.

På baggrund af moodboardet og viden fra interviewfasen udviklede lærerne nye ideer til et styrket lærersamarbejdet og en mere meningsfuld elevoplevelse af faget.

Jeg kunne jo godt regne ud jeg skulle ende med at have en forståelse for de forskellige metoder indenfor de forskellige fag. Men det blev bare aldrig gennemgået. Jeg sad i hvert faldt med en tom fornemmelse og en kopiside om, hvordan naturvidenskabelig metode fungerer.

Gymnasieelev på Stenhus Gymnasium og HF

Metoder anvendt

DET ETNOGRAFISKE INTERVIEW

Det etnografiske interview giver en dybdegående og konkret indsigt i, brugerens oplevelser og erfaringer i forhold til den nuværende situation. Interviewet kan desuden være med til at nuancere den eksisterende viden og give nye perspektiver til den videre analyse og idéudvikling i projektet.

KICKOFF WORKSHOP

En kickoff workshop bruges til at skabe en fælles forståelse for projektet og det problem, man vil løse blandt projektdeltagerne. Ved at opnå et fælles grundlag sikrer man, at projektdeltagerne arbejder ud fra samme mål.