Clicky

Vækst gennem deleøkonomi
Astrid Stokholm Sørensen, fra projektet 'Datavisualisering'
Vækst gennem deleøkonomi
Deleøkonomien breder sig som en steppebrand verden over, og Erhvervs- og Vækstministeriet vil med en up to date lovgivning sørge for, at det danske samfund kan udnytte vækstmulighederne i den globale trend.
For at kunne målrette den nye lovgivning så godt som muligt, hjalp MindLab ministeriet med at forstå, hvordan og hvorfor danskerne deler biler, lejligheder og værktøj, med mennesker de ikke kender. Igennem kvalitative interviews lavede MindLab en række personportrætter, som illustrerer deleøkonomiens fordele og dilemmaer, som de udfolder sig for helt almindelige borgere.

Hvor det før har været enten firmaer, der har handlet med hinanden, firmaer, der har solgt produkter til privatpersoner eller privatpersoner, der har solgt til hinanden, er deleøkonomien kendetegnet ved at privatpersoner deler, lejer eller låner adgang til produkter af andre privatpersoner uden at have ejerskab over dem. Det er altså en ny type forretningsmodel, som lovgivningen ikke er gearet til at håndtere endnu.

Den nye forretningsmodel rejser blandt andet en række spørgsmål om forbrugersikkerhed, arbejdstagerrettigheder, og hvilke produkter og tjenester det overhovedet er lovligt at handle med.

”Folk, der deler deres bil med andre, gør det, fordi de synes, det er en god idé. Og det skal helst blive ved med at være en god idé efter en ny lovgivning.”

– Henrik, udbyder af lifts på tjenesten GoMore

Der er ikke noget entydigt rigtigt svar på, hvordan man balancerer deleøkonomiens potentialer og dilemmaer. Det er et politisk spørgsmål, som regeringen ønsker at besvare igennem en strategi, der både tager hensyn til borgernes oplevelser med- og er i stand til at udnytte de potentialer, der ligger i deleøkonomien.

Da MindLab interviewede 8 mennesker, der alle har oplevelser som enten købere eller udbydere af deleøkonomiske tjenester, blev det for eksempel klart, at deleøkonomien er bundet op på en social kontrakt, der bygger på tillid mellem privatpersoner. Med udgangspunkt i denne og andre indsigter lavede MindLab en række idéworkshops med Erhvervs- og Vækstministeriets medarbejdere. Her var der blandt andet fokus på, hvordan man balancerer en lovgivning, der skal sikre høj forbrugerbeskyttelse. Så lovgivningen på den ene side understøtter tillidskontrakten og på den anden side supplerer med regulering dér, hvor tillidskontrakten ikke kan stå alene.

Erhvervs- og Vækstministeriet lancerer strategien for vækst igennem deleøkonomi i 2016