Clicky

Astrid Stokholm Sørensen, fra projektet 'Datavisualisering'

CASE

Vækst gennem deleøkonomi

Hvordan kan Danmark bedst udnytte vækstmulighederne i deleøkonomierne uden at gå på kompromis med forbrugersikkerhed eller forvride konkurrencen?

ES3A8023 copy

CASE

Nye digitale vejledninger

FOLKESKOLEREFORM: Nye digitale vejledninger skal guide skolerne og forvaltningen, når folkeskolereformen tager form.

konsulentcase

CASE

Læringskonsulenter i Folkeskolen

FOLKESKOLEREFORM: Læringskonsulenter inspirerer og vejleder skoler og forvaltninger til selv at finde løsninger i deres arbejde med reformen på skolerne.

workshop

CASE

Tids- og kvalitetskabalen

MindLab og Odense Kommune har arbejdet med designmetoder for at udvikle nye arbejdsformer og metoder i samarbejde med folkeskolelærere.

Fællesmål_mellem

CASE

”Fælles Mål” i folkeskolen

Hvordan bliver de nye Fælles Mål for Folkeskolen et redskab, der understøtter lærernes planlægning af undervisningen?

Borgerneshus01_S

CASE

Borgereksperiment i gågaden

Hvordan skaber man bedre rammer for mødet mellem det offentlige og borgerne i en kommune? Odense Kommune eksperimenterer med 'Borgernes hus'.

CASE_Ny tilgang til reformunderstøttelse _lille

CASE

Ny tilgang til reformer

MindLab og Beskæftigelsministeriet har undersøgt reformen for førtidspension og fleksjobs betydning for borgere og kommuner på et tidligt stadie.

Eu-nytænkning_SH_S

CASE

Nytænkning i EU

Et ekspertudvalg, nedsat af EU-Kommissionen og ledet af MindLabs Christian Bason, foreslår at investere et milliardbeløb i innovationskraften i EU.

CASE_Ny Nordisk Skole – forandring nedefra_lille

CASE

Ny Nordisk skole

Ny Nordisk Skole handler om at forandre nedefra og op. MindLab og Undervisningsministeriet undersøgte, hvordan der skabes bedst samspil mellem Ny Nordisk Skole og kommunerne.