Clicky

CASE

Styr på praksis

MindLab har udviklet en procesmodel, der gør det muligt på to til fire dage at udpege, hvor der skal sættes ind for at omsætte politiske intentioner til reelle effekter.

CASE

Fra politik til praksis

Hvordan sikrer man, at politiske beslutninger får de bedste overlevelsesmuligheder blandt de praktikere, der skal følge dem?

CASE

Bedre arbejdsadfærd

Hvordan opdaterer man lovgivningen for arbejde med kemi, så den dækker alt fra grovsmede til hospitaler og samtidig er sikker og nem at gå til?

Astrid Stokholm Sørensen, fra projektet 'Datavisualisering'

CASE

Vækst gennem deleøkonomi

Hvordan kan Danmark bedst udnytte vækstmulighederne i deleøkonomierne uden at gå på kompromis med forbrugersikkerhed eller forvride konkurrencen?

CASE

Nye digitale vejledninger

FOLKESKOLEREFORM: Nye digitale vejledninger skal guide skolerne og forvaltningen, når folkeskolereformen tager form.

CASE

Læringskonsulenter i Folkeskolen

FOLKESKOLEREFORM: Læringskonsulenter inspirerer og vejleder skoler og forvaltninger til selv at finde løsninger i deres arbejde med reformen på skolerne.

CASE

Tids- og kvalitetskabalen

MindLab og Odense Kommune har arbejdet med designmetoder for at udvikle nye arbejdsformer og metoder i samarbejde med folkeskolelærere.

CASE

”Fælles Mål” i folkeskolen

Hvordan bliver de nye Fælles Mål for Folkeskolen et redskab, der understøtter lærernes planlægning af undervisningen?

CASE

Borgereksperiment i gågaden

Hvordan skaber man bedre rammer for mødet mellem det offentlige og borgerne i en kommune? Odense Kommune eksperimenterer med 'Borgernes hus'.