Projektmedarbejder

Amalie Sondorp Utzon

Jeg er optaget af at skabe engagement, bedre relationer og arbejdsnetværk i den offentlige sektor og arbejder aktivt for at skabe udvikling i den retning. Jeg skubber hver dag til ambitionshøjden i vores projekter, at bringe perspektiver fra den private- og civile sektor i spil i en offentlig kontekst og at dyrke kulturforandringen der hvor den spirer.