Senior Designer

Anette Væring

Jeg har stor erfaring med vigtigheden i at skabe billeder i form af brugerindsigter og prototyper eller ved at anvende visuelle formater løbende i en proces, det håndgribeligt sikrer tydelighed og engagement i en arbejdsgruppe eller når vi involverer brugerne. Udover projektarbejde er jeg involveret i at tilrettelægge vidensarrangementer eksempelvis MindLab Executive og MindLabMorgen, som har til formål, at skabe inspiration og diskussion om nye perspektiver. Jeg er også meget glad for, at bidrage til, at vi løbende samarbejder med designuddannelserne. Desuden har jeg ansvaret for MindLab’s visuelle fremtoning og jeg oplever dagligt, hvor afgørende det er for folks energi og kreativitet, at rummene vi arbejder i, er stimulerende.