Projektleder

Anne Berg

Jeg er drevet af at udfordre og forbedre det offentlige Danmark, så det både kan og tør efterleve sin ambition om demokratisk og eksperimenterende udvikling. I mit arbejde kombinerer jeg etnografisk undersøgelse af det eksisterende med designmæssig udforskning af bedre alternativer. Jeg er særligt optaget af, hvordan innovation og kulturforandring i store, hierarkiske organisationer kan skabes og drives nedefra gennem relationsarbejde og sociale infrastrukturer.