Metode
Brainstorm

Vi har alle været til møder, hvor man deler stor viden om et emne, uden at få mulighed for også at komme med konkrete ideer. Med disse to brainstormtyper får du systematisk, enkelt og effektivt omsat spørgsmål og udfordringer til idéer og får sat kapaciteter i spil. Her er eksempler på to forskellige tilgange; den strukturerede og den intuitive brainstorm. For begge varianter gælder det, at du med fordel kan sammensætte et team med forskellige fagligheder - for at få så mange forskellige idéer som muligt.

DEN INTUITIVE BRAINSTORM - SÅDAN GØR DU:
1

En gruppe på mellem 3-6 personer får udleveret fire udviklingsspørgsmål, som de skal idégenerere på. Udfordringen er enten blevet defineret på forhånd eller defineres sammen med deltagerne. Udviklingsspørgsmålet skrives på post-it’s, og sættes i midten af plakaten.

2

Gruppen idégenererer på spørgsmålet i ca. 5 minutter og placerer herefter otte ideer i felterne rundt om udfordringen. Idéerne skrives på post-it’s i en anden farve. Det, der kendetegner en idé er, at den er en konkret løsning på den givne udfordring. Den kan forholde sig til en oplevelse, en praksis eller en teknisk løsning, som du har behov for at specificere yderligere. Øvelsen rummer mulighed for, at de idéer, som er meget overordnede, kan sættes i midten for en ny idégenerering, hvor gruppedeltagerne fastholdes i at gøre idéen konkret. Øvelsen stopper, når der er idégenereret på alle udfordringer, og det er sikret, at alle udfordringer bliver modsvaret af helt konkrete ideer. Herefter skal ideerne prioriteres og eventuelt videreudvikles til et samlet koncept.

DEN STRUKTUREREDE BRAINSTORM - SÅDAN GØR DU:
6 runder med 6 personer 3 idéer per person / per runde. En idé til hver udfordring 4-6 minutter per runde – i alt 30 minutter. I modsætning til den intuitive brainstorm sidder deltagerne under denne øvelse i stilhed, og beskriver idéer og bygger videre på hinandens idéer. Alle idéer betragtes som lige gode undervejs i øvelsen.
1

Skriv et udviklingsspørgsmål på hvert ark og giv hver deltager post-it’s.

2

Placer deltagerne om et bord, så de kan række et papir til sidemanden.

3

Nu skriver hver deltager i stilhed løsningsidéer ned på post-it’s, og sætter dem på den søjle, der passer til runden, de er nået til.

4

Deltagerne rækker arket til sidemanden til højre for sig, når runden slutter.

5

Deltagerne sidder nu med sidemandens idéer, og kan vælge enten at bygge videre på dem eller beskrive nye idéer i den næste runde. Deltagerne sætter post-it’s på arket inden runden slutter.