Mindset
Eksperimenter

I vores arbejde benytter vi os ofte af eksperimenter for at sikre, at vi opnår den effekt, adfærdsændring eller incitamentstruktur, vi ønsker at skabe. Ved at sætte et afgrænset, kontrolleret eksperiment op, kan vi rydde ud i antagelser og bane vej for håndfast viden og brugbare løsninger. At eksperimentere handler i bund og grund om at afprøve en hypotese og teste, om virkeligheden reagerer, som man forventer, den vil. Det er en måde at handle sig frem til en løsning, frem for at tænke sig til den.