Projekter
Fælles beslutningstagen

Ved brug af blandt andet lydklip, skal læger og sygeplejersker rustes bedre til at hjælpe patienter med en livstruende sygdom til at blive afklaret om de valg, der altid er tilstede i et behandlingsforløb.

 

To omfattende projekter mellem Rigshospitalets Finsencenter og MindLab skal skabe de allerbedste rammer for, at patienterne på to kræftafdelinger i højere grad bliver involveret i vigtige beslutninger i deres eget behandlingsforløb. Ambitionen er at gøre det nemmere og bedre for patienten, de pårørende og sundhedspersonalet at drøfte de valg- og handlemuligheder, patienten har.

Finsencentrets centerchefsygeplejerske, Mette Rosendal Darmer, var på besøg i P1Morgen for at fortælle mere om, hvordan man har arbejdet med at få patienten i fokus. Hun fortalte blandt andet, hvordan brug af lydklip er med til at give indblik i, hvordan patienterne oplever forløbet.

”Vi tror jo, vi ved, hvordan patienterne oplever det. Og det ved vi ikke. Så det at høre patienternes oplevelser af det, får os til at tænke andre tanker og gøre noget andet.”
- Mette Rosendal Darmer, centerchefsygeplejerske

Foto: Ty Stange