Projekter
Fra politik til praksis

Hvis politiske udspil i højere grad blev udviklet i samarbejde med de praktikere, der skal bruge dem ude i virkeligheden, ville de have bedre overlevelsesmuligheder. Derfor droppede MindLab konventionerne og samlede 350 pædagoger fra landets daginstitutioner for at diskutere, hvordan udspillet til nye pædagogiske læreplaner bedst omsættes til praksis.

Ved nye politiske udspil er der tradition for at ministerierne sender forslaget i høring, hvorefter man kan kommentere skriftligt på det. Ofte er resultatet en masse kommentarer, der stikker i alle mulige retninger, som ikke peger på noget konkret. I samarbejde med Undervisningsministeriet tilrettelagde MindLab derfor en workshop i efteråret, hvor pædagoger og dagplejemødre var med til at skabe en struktureret dialog om udspillet til de nye pædagogiske læreplaner.

Læreplanerne er politikernes udspil til den praksis, som skal være gældende for de mindste børn, altså børnehaver, vuggestuer og dagplejere, og skal altså fungere som en guideline for landets børneinstitutioner. Workshoppen var en del af MindLabs arbejde for at sikre, at man fik involveret relevante interessenter i forløbet for på den måde at kvalificere det udviklede materiale.

”Vi har fungeret som en slags rådgiver for Undervisningsministeriet i forhold til, hvordan de skaber en god dialog og strukturerer samtalen. Altså, hvordan involverer man 350 mennesker, så alle 350 føler, at deres stemme er blevet hørt på en effektfuld måde?”
- Mads Bonde, Kontaktchef hos MindLab