Metode
Idémodning

Idémodning kan forfine og nuancere dine idéer. Metoden er en struktureret og løsningsorienteret måde at bygge videre på umiddelbart interessante idéer, der er kommet ud af en brainstorm. Denne metode evaluerer styrker og kommer med løsninger på udfordringerne ved idéerne.

 

SÅDAN GØR DU
1

Start med at vælge en idé, som du gerne vil udvikle

2

Styrker: Skriv mindst tre styrker ved idéen.

3

Potentialer: Skriv mindst tre bud på effekter, som idéen kunne være med til at skabe

4

Udfordringer: Tænk over de udfordringer, du ser ved idéen. Når du skriver udfordringerne, formulerer du dem eventuelt som udviklingsspørgsmål, (spørgsmål, der starter med: hvordan kan vi. Er udfordringen at idéen er for ressourcekrævende, kan et udviklingsspørgsmål være ”Hvordan kan vi mobilisere flere ressourcer?”

5

”Hvordan overvindes udfordringer” Brainstorm nu på, hvordan udfordringerne kan overkommes, altså hvordan ideen kan forbedres. Når du har gennemført processen, står du med en stærkere idé, som kan se ret anderledes ud, end da du startede.