Mindset
Indsigter

SÅDAN SKABER INDSIGTER RETNING I DIT PROJEKT

Indsigter kan vække forståelse og empati i en arbejdsgruppe for de personer, organisationer eller virksomheder, vores beslutninger kommer til at have en konsekvens for. Udover at indsigterne styrker fokus for en arbejdsgruppen, er det afgørende i sagens natur, at de løsningerne der kommer ud, skaber den effekt, man politisk ønsker.

Der er særligt to ting, der definerer en indsigt.

1. En indsigt skal være forankret i data

2. En indsigt skal være retningsgivende

Man kan lære meget udefra et sæt data, men en indsigt skal vise en vej frem, mod en løsning.

Et trick til at se, om en indsigt er retningsgivende, er at spørge:

Hvis denne indsigt er rigtig? Hvad betyder det så? - Hvilken retning peger det på?

Eksempelvis har vi i et projekt om aktive forbrugere, set på hvad der skal til for at danskerne bliver mere aktive i de valg, de tager på et marked.

Vi fokuserede her på målgruppen: Førstegangs huskøbere. Vi interviewede en række førstegangs huskøbere, omkring deres oplevelse af at optage banklån.

1. En central indsigt var: at førstegangs huskøbere har meget lidt viden om rådgivning fra banken og at øget viden - skaber motivation for at søge rådgivning.

2. En anden central indsigt var, at de kommende husejere på kort tid skal træffe den største økonomiske beslutning i deres liv, det skaber en stor grad af utryghed og at utrygheden ikke motiverer dem til at søge rådgivning.

Så med indsigterne om manglende viden, ja ligefrem tunnelsyn og den store grad af utryghed, fik arbejdsgruppen til at stille spørgsmålet:

Hvilken retning peger indsigterne på?

Der var en hypotese om, at løsningen var at fjerne en rådgivningsblanket, men indsigten vidste os, at vi i stedet skulle kigge mod løsninger, der fremmer italesættelsen af rådgivningsmulighederne og dermed forsøge at mindske utrygheden. - Sådan, at der skabes et overskud til, at være mere aktiv og dermed i sidste ende få de bedst mulige boliglån.

Indsigterne kom til gennem en række interviews, hvor vi anvendte metoden servicerejsen.

Med afsæt i indsigterne testede vi umiddelbart herefter prototyper af, som kunne være bud på kommende løsninger. Hermed fik vi hurtigt en identifikation på, om vores løsninger kunne bidrage til, at skabe den ønskede effekt.