Senior Design Strategist

Lars Elmgreen

I en offentlige sektor, hvor høj hastighed og træfsikre leverancer er påkrævet, ser jeg min rolle som en mægler, der arbejder på at finde balancen mellem udvikling og opgaveløsning. Jeg interesserer mig for at bevidstgøre de antagelser og forestillinger, den offentlige sektor arbejder under, men ikke nødvendigvis er bevidst om. De antagelser kan potentielt stå i vejen for at skabe policy og praksis, der er baseret på de rette værdier og virksomme incitamentstrukturer.