Metoder

Vi har samlet en række af de metoder vi anvender mest, når vi arbejder med udvikling i samspil med slutbrugerne. Vi mener, at der vil være en større effekt forbundet med politiske udspil hvis de i højere grad blev udviklet i samarbejde med de praktikere, der skal bruge dem.