Projekt X
Protokol

Hvordan følges eksperimentet? Hvordan sikres at relevant data indsamles, så der kan læres af eksperimentet. Hvilke hypoteser har vi om, hvordan omverdenen vil reagere på eksperimentet? Lige netop dette fokus på læring om eksperimenter og dermed en tilegnelse af et fælles sprog om eksperimenter, har været fokus for projektet Projekt Protokollen. Protokollen har haft en stor indflydelse på den måde vi arbejde på i MindLab, fordi vi ved et projektopstart hermed skal huske at tage det eksperimenterende alvorligt og skabe nye læringer.

Protokollen har haft en stor indflydelse på den måde vi arbejder på i MindLab, fordi vi ved et projektopstart hermed skal huske at tage det eksperimenterende alvorligt og skabe nye læringer.
Lars Elmgreen, MindLab

Protokollen sikrer, at vi kontinuerligt skubber ved vores arbejdskultur, vaner og praksis, som et greb til at lave en organisationsændring nedefra med vores projektejere. Alle protokolprojekterne har en fælles tværgående ramme: nemlig artefakter, sprog og adfærd - da vi mener, at det er rygraden i at skabe en kulturforandring. Ud over denne ramme arbejder vi aktivt i alle projekter med at designe den oplevelse, som projektet skal skabe for de involverede gennem de fem trin:

Forventning – Første indtryk – Opdagelse – Brug – Hukommelse.

Læs mere om eksperimenter under Mindset