Metode
Prioriteringsgrid

I står med en masse idéer fra en brainstorm, og har brug for at prioritere dem, så I ved, hvilke idéer, der skal arbejdes videre med. Metoden går ud på at udvælge de bedste idéer. Det er vigtigt at få en masse idéer, men det er afgørende at kunne prioritere idéerne. Det gør I ved at holde idéerne op mod nogle af de parametre, I gerne vil måle successen på. Et parameter kan være ”realiserbarhed”, som handler om, hvorvidt idéen kan realiseres inden for de eksisterende organisatoriske rammer.

 

SÅDAN GØR DU
1

Skriv de valgte parametre på hver akse samt grader af sværhed og lethed. Parametre kan eksempelvis være ”værdi for brugeren” eller ”retskaffenhed”.

2

Diskuter hver idé i gruppen i forhold til parametrene og placér dem i forhold til prioriteringsgrid. Når alle idéer er placeret, kan prioriteringen begynde.

3

Prioriteringen kan foregå således: Idéer placeret i nederste venstre hjørne (svært realiserbart med mindst værdi for brugeren) kan umiddelbart tages fra. Idéerne i nederste højre hjørne (let realiserbart, men lav værdi for brugeren) skal enten forkastes eller modificeres. Ved idéerne i øverste venstre hjørne (svært realiserbart, men høj værdi for brugeren) kan der ”plantes et frø”. Idéer, der sidder i det øverste højre hjørne (let realiserbart med høj værdi for brugeren), vil være de idéer, der er bedst at arbejde videre med. Nu har I identificeret idéernes potentialer i forhold til jeres kriterier, og I kan dermed træffe en kvalificeret udvælgelse af jeres idéer.