Projekter

Alle projekter, vi indgår i, tilhører vores ejere - ikke MindLab - men vi løser dem i samarbejde. Vi bidrager med vores særlige tilgang og evne til at opbygge eksperimenter og skabe indsigter i borger- og brugeraspektet af problemer og løsninger.

 

Udover at vores involvering skal skabe grundlag for bedre beslutninger og relevante løsninger i det enkelte projekt, er vores ambition, at vi i hvert projekt opfinder og afprøver nye måder, den offentlige sektor kan arbejde med problemløsning og udvikling på. Gennem eksemplets magt viser vi nye veje, opløser vaner og modbeviser myter om, hvad man kan som embedsværk eller offentlig organisation.

 

Vi prøver meget gerne hypoteser af ved at bygge prototyper, og når vi bliver klogere, indrømmer vi gerne fejl ved at gøre endnu et forsøg.