Metode
Projektfokusering

Godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt - og vores erfaring er, at det er afgørende for ethvert projekts succes at få formuleret en god, skarp problemformulering tidligt i processen. Derfor giver det mening at investere i at skabe fælles fodslag om, hvorfor projektet er meningsfyldt, og hvordan det skal udføres, når projektet startes op. Metoden her udfordrer projektgruppens forståelser, så I når en fælles forståelse af udgangspunktet for projektet. Øvelsen går ud på at beskrive årsagerne til kerneproblemet og hvilke konsekvenser problemet henkaster til forskellige aktører og for systemet.

Sådan gør du
1

En projektworkshop tilrettelægges med udgangspunkt i projektgruppens konkrete viden omkring projektets kerneproblem.

2

Projektgruppen diskuterer forskellige beskrevne problemstillinger på post-it’s som diskuteres i hele gruppen, hvorefter den bliver placeret på problemcirklen i det givne emnefelt. I kan med fordel (særligt, hvis I er en stor gruppe) starte med et predefineret kerneproblem og arbejde i mindre grupper, for derefter at fremlægge sin problemcirkel i plenum og diskutere de forskellige problemstillinger.