Metode
Proto- & provotyper

En prototype er en visualisering af en idé, eksempelvis en skitse af et offentligt brev. Det afgørende er at få hurtige inputs til en ufærdig idé fra slutbrugerne, for at kunne videreudvikle idéen. Det er vores erfaring, at det er langt nemmere for brugerne, at forholde sig til noget konkret derfor er prototyper meget effektive.

Provotyper derimod, er skitser af løsningstyper, som er urealistiske, men som kan provokere en diskussion med brugerne: Hvad vil de i hvert fald ikke have?

 

Prototyper

Prototyper har til formål, at vise et reelt, men ufærdigt bud på, hvordan nye løsninger kan se ud. Det afgørende er hurtigt, at kunne teste idéer af, i stedet for, at tale om en idé, som kan blive abstrakt og svært at forestille sig. Ved at teste håndgribelige idéer, får man hurtigt konkrete inputs.

Eksempelvis testede vi en prototype af, ud fra en idé om et vidensdelingformat mellem lærere. Vi testede idéen af med målgruppen og fik dermed på en time vigtige inputs med hjem til justering af idéen. Prototyper kan bruges til at teste idéer flere gange undervejs, som en del af en iterativ proces.

 

Provotyper

Provotyper minder om prototyper, men har et andet formål. Provotyper er skitser af løsningstyper, som er urealistiske, men som kan provokere en diskussion med brugere, beslutningstagere og andre aktører om de forhold, som er afgørende, at tage højde for i udviklingen af nye initiativer. Provotyper kan hjælpe dig til at få italesat nogle af de forhold, som brugerne har svært ved at sætte ord på i et interview eller en prototypetest. En provotype kan også være eksterne illustrationer af en service eller en organisation for at have en diskussion om, hvad det ikke skal være. Provotyper bruges som en del af den første brugerresearch eller i forlængelse af første runde idégenerering.

SÅDAN GØR DU
1

Beslut et fokus. Du og dit projektteam starter med at lave en brainstorm og derudfra prioriteres et par ideer, som I vil teste med brugerne.

2

Bring prototyperne i spil: Præsenter din prototype for brugerne, du gerne vil have feedback fra – det kan være borgere, frontpersonale eller andre. Præsentér prototypen grundigt, så man får en fornemmelse af en hverdag, hvor den findes. Spørg, hvad prototypen helt konkret vil betyde for vedkommende – skriv ned undervejs. Brug deres feedback til at videre udvikle ideerne og gentag gerne denne proces flere gange, som en del af en iterativ proces. 

 

3

Skitser. Vær opmærksom på, at det kan være en fordel at en prototype er skitseagtig, det gør det nogen gange lettere for brugerne, at bygge videre på ideen. Det er tydeligt for dem, at det ikke er færdigt, men viser en retning, som de kan udvikle videre på.