Projektleder

Rikke Thagesen

Jeg arbejder i korridoren mellem policy og praksis, hvor min opgave er at understøtte udviklingen af relevante og meningsfulde offentlige services. Jeg interesserer mig for at forbinde strategisk analyse med praksisviden og har derfor et stærkt fokus på at simultant at arbejde med bottom up- og top down-tilgange. Det gør jeg gennem samskabende processer, så både organisationens strategi og brugerperspektivet integreres.