MindlabMorgen
Sprint
30.11.2016
Dato
30. november 2016
Tidspunkt
08:30 - 10:00

Der er i stigende grad en forventning til det offentlige om at kunne følge med det privates udviklingstempo og samtidig være mere omstillingsparat. I den forbindelse er flere offentlige myndigheder begyndt at bruge det processuelle værktøj SPRINT.

SPRINT gør det muligt at tage store skridt i udviklingen af et projekt over en kort periode. SPRINT bruges i vid udstrækning til at teste, om et koncept eller en idé har den ønskede effekt, da man hurtigt kan opnå læring, uden at projektet behøver at blive færdigudviklet og implementeret.

Både SKAT og Styrelsen for IT og Læring har brugt SPRINT til at udvikle projekter i deres organisationer, hvilket de gav et indblik i til arrangementet. Det kan du høre mere om i videoen.