Projekter
Styr på praksis

Det går ikke altid, som forventet, når politiske initiativer går fra idé til udrulning. Men MindLabs nye procesmodel, Praksistjek, gør det muligt på kun få dage at komme tættere på, hvordan politiske tiltag virker i praksis.

 

Der kan være langt fra Christiansborgske visioner om at få flere i arbejde og ud til de jobcentermedarbejdere, der skal få det til at ske i praksis. Nye tiltag lander altid i et kuperet landskab af eksisterende lovgivning, administration og faglige vurderinger.

 

I samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har MindLab arbejdet med at udvikle en model for et såkaldt praksistjek. Modellen kan systematisk, effektivt og hurtigt give et øjebliksbillede af, hvordan STARs tiltag bliver fortolket og omsat til praksis af eksempelvis borgere, kommuner, a-kasser og jobcentre. Den kan hurtigt kortlægge, om medarbejderne har forstået hensigterne bag et initiativ, eller om initiativet skaber den tilsigtede værdi blandt borgerne.

Ved sådan en kortlægning er det langt nemmere for STAR at skabe klarhed over, hvordan tiltaget skal justeres, så det bedst muligt kan indfri de politiske hensigter og samtidig tage hensyn til frontpersonalets hverdag og virkelighed. Praksistjekket giver ikke et kvantitativt statusoverblik, men en dyb, nuanceret viden, der giver en særlig praksisindsigt. Det særlige ved procesmodellen, er at den er designet til at passe ind i de offentlige sagsgange – i alle faser fra implementering til evaluering.

 

Afstem forventninger og virkelighed

STAR og MindLab har gennemført i alt tre praksisttjek, som på den ene side havde til formål at teste modellen, og på den anden side at opbygge kapacitet blandt STARS medarbejdere til at gennemføre praksistjek i fremtiden uden MindLabs deltagelse.

 

Det ene praksistjek handlede om fleksjobordningen, hvor der fra kommunerne havde været forlydender om, at der var regler, der var vanskelige at have med at gøre. STAR og MindLab gennemførte kvalitative interviews i seks kommuner med sagsbehandlere, teamledere og jobcenterchefer for at udpege, præcis hvor problemerne lå. 

”Der viste sig, at der i praksis var opstået et modsætningsforhold mellem reglernes opbygning og kommunernes virkelighed i arbejdet med borgerne. Praksistjekket gav et godt grundlag for at finde frem til, hvor og hvordan der skal sættes ind.”
Jakob Heltoft, Kontorchef i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

På den korte bane vil der blive udarbejdet en guide til sagsbehandlerne. På den lange bane vil der blive arbejdet videre med en mulig ændring af reglerne, så de bedre matcher sagsbehandlernes virkelighed og dermed bedre understøtter reformens intention. Alt sammen blev det eksekveret på kun 3 dage.

 

Projektet er et eksempel på, hvordan et praksistjek kan spille ind i evaluerings- og forbedringsfasen af en policyproces. Men et praksistjek kan udføres i alle faser af en policy- eller implementeringsfase, og alt efter ressourcer og problemets størrelse kan man benytte en 2-, 3- eller 4-dages model