Metode
Udviklingsspørgsmål

Formulering af udviklingsspørgsmål er et simpelt, men stærkt metodisk greb til at bygge bro mellem det, du ved fra din analyse, og de idéer, du gerne vil udvikle. Metoden går ud på at formulere de udviklingsspørgsmål, som den efterfølgende idéudvikling skal give svar på – i al enkelthed at spørge ”Hvordan kan vi…?” Når du besvarer udviklingsspørgsmålene, begynder du at sætte retning og ambitionsniveau for din idéudvikling. Det giver en klar prioritering fra start – og derfor er formulering af udviklingsspørgsmål en strategisk øvelse for både projektet og jeres organisation.

SÅDAN GØR DU
Formulering af udviklingsspørgsmål kan med fordel bruges sammen med metoden Mønstergenkendelse. Efter mønstergenkendelse står du med de 3-5 vigtigste hovedkonklusioner fra din brugerresearch - og I er nu klar til at stille udviklingsspørgsmål:
1

Du og dit projektteam tager nu hver en af de 3-5 hovedkonklusioner/udfordringer og formulerer alle de udviklingsspørgsmål, som I synes, at hovedkonklusionen peger på. Et udviklingsspørgsmål er én sætning, der starter med ”Hvordan kan vi…?”, og som beskriver, hvad I gerne vil opnå med de initiativer/idéer, som projektet skal udvikle. Eksempelvis: ”Hvordan kan vi arbejde konstruktivt med den gruppe lærere, der er højlydte imod de nye arbejdstidsregler..?”

2

Når I har formuleret udviklingsspørgsmålene, udvælger I de 2-3 vigtigste, som skal være i fokus i jeres efterfølgende idéudvikling.