Clicky

Det private møder det offentlige

Tokyo_mailchimp

Når private virksomheder skal samarbejde med offentlige myndigheder om at løse aktuelle samfundsudfordringer, er det afgørende at skabe fælles forståelse for den opgave, man sætter sig for at løse sammen. Det var en af hovedpointerne, da MindLab var i Tokyo for at rådgive og undervise Future Center Alliance Japan i metoder, mindset og tilgang til offentlig innovation.

Samarbejdet mellem den offentlige sektor og private virksomheder er ofte præget af modsatrettede målsætninger. Det offentlige har samfundets udvikling i fokus, hvorimod det private har profit for øje. Netop derfor er det et succeskriterie at starte med at få en fælles forståelse for de udfordringer man prøver at løse.

I MindLab er vi eksperter i metoder, der kan fokusere og fintune et projekt, så man opnår den ønskede effekt. Derfor var MindLabs Jakob Schjørring i Tokyo for at rådgive og undervise Future Center Alliance Japan, der er en paraplyorganisation for 30 af landets største virksomheder. Formålet var at klæde organisationen på til at tegne konturerne af et innovationshub, hvor offentlige organisationer og private virksomheder skal samarbejde om at finde løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Ligesom herhjemme, står japanerne over for store samfundsmæssige udfordringer, blandt andet i form af den demografiske fremtid med flere ældre i samfundet og færre unge. Det er et oplagt sted for det offentlige og det private at arbejde sammen om løsninger, der både kan gavne samfundet og være profitabelt. Men for at det skal lykkes, er det essentielt at finde ud af, hvor man skal starte arbejdet med en så kompleks problemstilling. MindLab introducerede derfor japanerne til metoder som fremtidsscenarier og kvalitative brugerprofiler. Metoderne hjalp japanerne med at anskue de komplekse, samfundsmæssige problemstillinger fra den almindelige borgers synspunkt. Metoderne er nyttige i starten af et projekt, fordi de bidrager til at fokusere projektets ambition på et konkret og borgerrettet niveau i stedet for et abstrakt og akademisk niveau.

Besøget i Japan gav god mulighed for at videregive viden og erfaring fra det daglige arbejde i MindLab og samtidig fremhæve, hvilke innovative tiltag, der gennemføres i det offentlige i Danmark. Programmet bestod derfor af en blanding af rådgivning, paneldrøftelser og decideret metodeundervisning.