Clicky

Eksperimenter i det offentlige

Begynd din fredag morgen med et inspirerende oplæg om eksperimenter i den offentlige sektor d. 9. juni kl. 8:30-10:00 i MindLab.

Uanset hvor grundigt man forbereder en ny lov eller service, kan man umuligt tænke sig til, om den vil skabe den tilsigtede effekt blandt borgerne. Menneskelige reaktioner lader sig dårligt sætte på formel. Stiller man derimod et eksperiment op, kan man få svar på, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Eksperimenter er altså en metode til at arbejde mere træfsikkert og tage mere kvalificerede beslutninger.

Til denne MindLabMorgen vil Jonas Hedegaard Hansen, ph.d. i Statskundskab ved Københavns Universitet, fortælle, hvordan han ved hjælp af en række eksperimenter fik væsentligt flere vælgere til stemmeurnerne ved kommunalvalget i 2013. Han vil give eksempler på- og metoder til, hvordan man kan teste interventioner, systematisk udvinde læring og teste igen, så man i højere grad, når de adfærdsmål, man sigter efter.

Efter oplægget er alle offentlig ansatte velkomne til at blive til en snak om, hvilke muligheder og barrierer, der er for at benytte sig af eksperimenter i egen organisation.

 

Program:

8.20-8.30: Kaffe og Croissanter

8.30-9.30: Oplæg ved Jonas Hedegaard Hansen, ph.d. i Statskundskab ved Københavns Universitet

9.30-9.45: Spørgsmål

9.45-10.00: Kort pause

10.00-10.15: Sparring ved oplægsholderne. Bemærk at denne del af arrangementet er forbeholdt offentligt ansatte

11.00: Tak for i dag

 

MindLabMorgen er gratis, men husk at tilmelde dig:

info@mind-lab.dk – skriv “9. juni” i emnefeltet

MindLab, Slotsholmsgade 12, 1216 København K