Clicky

Politisk innovation

Dagens finansielle og sociale kriser kræver, at innovation kommer på dagsordenen i udviklingen af bureaukratiske og administrative systemer. Innovation er i den anledning blevet et nødvendigt redskab i offentlig styring. Men i stedet for at se innovation som en hurtig løsning på konkrete problemer, skal innovation ses som en tilgang til offentlig styring, der kan være med til at øge den offentlige sektors kapacitet til produktivt at håndtere de komplekse udfordringer den offentlige sektor står over for.

Jesper Christiansen og Laura Bunt mener, at den komplekse krise, som det offentlige står over for, er et vendepunkt i den måde vi designer offentlig styring og offentlige institutioner på. Vi bliver nødt til at gentænke den måde vi håndterer udfordringer der i stigende grad er indbyrdes forbundne, tværgående, globale, uforudsigelige og komplekse samtidig med at der i stigende grad skal tages hensyn til det lokale og specifikke.

Download Reflections no. 3