Clicky

Lars Elmgreen

Lars_web_large

Lars Elmgreen
Senior Design Strategist
tlf. +45 91 337 199
lae@mind-lab.dk

Lars Elmgreen har adskillige års erfaring med gennemførelse af innovationsprojekter i den offentlige sektor. Han arbejder i krydsfeltet mellem service design og de overordnede strategiske linjer, der ligger til grund for projekterne. Lars har særlig erfaring med facilitering, metodedesign, konceptudvikling og prototyping. Som projektleder søger Lars at arbejde agilt og på tværs af fagligheder. Han benytter i udstrakt grad skitser og prototyper til at skabe en fælles forståelse for behov og løsninger på tværs af fagligheder og gøre ideer håndgribelige.

Lars har en ingeniørbaggrund og har tidligere arbejdet med udvikling af sundhedsområdet både fra den offentlige og den private side, hvor han har arbejdet både i Danmark og udlandet. Han har blandt andet været en del af udviklingen af det nye psykiatriske sygehus i Slagelse og udviklet øjenimplantater til blinde.

OPLÆGSEMNER

Designtænkning
Service design
Designmetoder
Prototyping