Clicky

Mellem policy og adfærd

Politik er indlejret i ting som dokumenter, infrastrukturer og offentlige services. Måden de designes på er afgørende for en bestemt form for menneskelig adfærd – eksempelvis om man laver trapper eller rulletrapper i et nyt byggeri. På den måde kan design bruges til at skabe bedre løsninger og velfærdsydelser i den offentlige sektor.

Nynke Tromp, PhD i social design og lektor ved Delft Universitet i Holland, gæstede MindLabMorgen i november og fremlagde, hvordan design kan understøtte indsatser mod problemer som arbejdsløshed, stofmisbrug og fedme.