Clicky

MindlabMorgen om servicedesign

Øget krav om effektivisering og høj service har affødt et behov for at tænke alternativt, når offentlige ydelser skal udvikles. Nikolai Mendgaard  gæstede MindLabMorgen, og MindLab fortalte om erfaringer.