Clicky

MindLabMorgen om SPRINT

 

mlmorgen

Start dagen med inspirerende oplæg og debat om agil offentlig udvikling

Onsdag den 30. november kl. 8.20-11.00

Der er i stigende grad en forventning til det offentlige om at kunne følge med det privates udviklingstempo og samtidig kunne omstille sig efter skiftende politiske prioriteringer. SPRINT er et processuelt værktøj, der over en kort periode gør det muligt at tage store skridt i udviklingen af et projekt. SPRINT bruges i vid udstrækning til at teste, om et koncept eller en idé har den ønskede effekt. Man kan altså hurtigt opnå læring, uden projektet behøver at blive færdigudviklet og implementeret. SPRINT er en kendt og brugt metode i det private, men flere offentlige myndigheder er også begyndt at benytte den.

Til denne MindLabMorgen vil SKAT og  Styrelsen for IT og Læring give os et indblik i, hvordan de har brugt SPRINT til at udvikle projekter i deres organisationer. Med udgangspunkt i hver sin case vil de dele refleksioner om processen, og hvordan de har arbejdet videre med projekterne efter forløbet.

Efter oplæggene er alle offentligt ansatte velkomne til at blive til en snak om, hvordan det offentlige kan blive mere agilt i sine udviklingsprocesser, og hvad der er af barrierer og muligheder for at bruge SPRINT i egen organisation.

Program:

8.20-8.30: Kaffe og Croissanter

8.30-9.00: SKAT

9.00-9.30: Styrelsen for It og Læring

9.30-9.45: Spørgsmål

9.45-10.00: Kort pause

10.00-10.15: Mulighed for at stille flere spørgsmål til oplægsholderne.

10.15-11.00: Refleksion sammen med de to oplægsholdere. Denne del af arrangementet er forbeholdt offentligt ansatte.

11.00: Tak for i dag

MindLabMorgen er gratis, men husk at tilmelde dig:
info@mind-lab.dk – skriv “30. november” i emnefeltet

Læs mere om MindLabMorgen på: mind-lab.dk

MindLab, Slotsholmsgade 12, 1216 København K