Clicky

Møde med Advisory Board

IMG_1258 low res

En gang om året mødes MindLabs Advisory Board til en session sammen med MindLabs medarbejdere og repræsentanter fra ejerkredsen. Her bliver der diskuteret nye ideer og strategier for det kommende år og lagt planer for, hvor og hvordan MindLab kan udvikle sig fremover.

Mødet i år blev afholdt den fjerde september, og her drejede samtalerne sig om MindLabs metoder, herunder nye måder at tænke og samarbejde på, samt strategisk og organisatorisk udvikling af MindLab.

En vigtig pointe fra mødet var, at man i MindLab skal skelne mellem implementering og realisering. Her går realisering et stik dybere end implementering, fordi realisering fokuserer på resultater frem for specifikke initiativer. Det kunne f.eks. handle om, hvordan man løbende engagerer alle relevante interessenter i den lokale tilpasningsproces og i styrkelsen af de politiske initiativer for at opnå det ønskede resultat. Den tanke sætter endvidere fokus på, hvordan man designer politik, som kan rumme den form for tilpassende realiseringsprocesser.

Desuden kom man frem til, at MindLab – udover at analysere ”hvad” og ”hvordan” – også bør fokusere på de befolkningsgrupper som skal inddrages i MindLabs projekter, dvs. ”hvem”. Man kan også med fordel reflektere mere over, hvorfor MindLabs metoder bliver brugt i den konkrete sammenhæng. MindLabs metoder kan bruges til politik- og serviceudvikling af mange forskellige årsager, så hvilken rolle spiller MindLab selv i processen?

 

Et ben i alle lejre

MindLabs Advisory Board er sammensat af fem danske og fem udenlandske eksperter inden for forskellige områder – fra forskning til politisk rådgivning og iværksætteri. På den måde sikrer MindLab sig at have et så bredt og alsidigt fundament som muligt.

Boarded består blandt andet af tidligere rådgiver for premierminister Julia Gillard, Tom Bentley, præsident for PGI og tidligere departementschef Jocelyne Bourgon, forfatter og direktør i Participle Charles Leadbeater og direktør for Skibsted ID, Jens Martin Skibsted.

Se beskrivelser af hele vores Advisory Board her.