Clicky

Mindlabs organisation

MindLab er ejet af Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet samt Odense Kommune. Vores medarbejdere, bestyrelse og vidtforgrenede netværk sikrer os en solid forankring i både den offentlige sektor og forskningsverdenen.

MindLabs kernestab består af 18-20 medarbejdere, der har vidt forskellige erfaringer og uddannelsesbaggrunde i design, socialvidenskab, statskundskab, oplevelsesdesign, filosofi, journalistik og ingeniørvidenskab. Vores store tværfaglighed fremkalder brede løsningsperspektiver, der gør, at vi kan løfte opgaver af vidt forskellig karakter.

Mød MindLabs medarbejdere

BESTYRELSEN

MindLabs strategiske retning udpeges af bestyrelsen, der mødes tre-fire gange om året. Det er samtidig bestyrelsen, som endeligt godkender MindLabs projektportefølje.

Bestyrelsen består af:

Michael Dithmer, Departementschef, Erhvervsministeriet (formand)

Jesper Fisker, Departementschef, Undervisningsministeriet

Jakob Jensen, Departementschef, Beskæftigelsesministeriet

Stefan Birkebjerg Andersen, Stadsdirektør, Odense Kommune