Mindset

Det er afgørende for et projekts udfald, hvilket mindset man går til opgaven med.