Clicky

Rammerne er sat for G˙NOVA

thomas_brasilien-e1484229730346

På baggrund af en medarbejderanalyse og en tredages workshop i Brasilia, har MindLab hjulpet G˙NOVA med at fastlægge, hvad det nye politiske lab skal, og vigtigere endnu: hvad det ikke skal.

Opbygningen af et politisk laboratoriums arbejdsområder kan bevæge sig i mange retninger. Det kan arbejde med at nudge adfærd, udvikle services, facilitere embedsværket i at arbejde mere innovativt eller noget helt fjerde. En ting er sikkert: Man skal finde ét fokus til at starte med.

Et politisk laboratorium er ikke en ønskebrønd, hvor løsninger på alle offentlige problemer kan fiskes op fra. Derfor er en fokuseret fælles forståelse for, hvordan man ønsker at styrke i sin regering eller embedsværk, det altafgørende grundlag, et funktionelt, skabende og sundt politisk laboratorium skal bygges på.

Fælles fodslag
G˙NOVA er kun et par måneder gammelt, og det var derfor et godt tidspunkt for MindLabs brasilianske medarbejder, Isabella Brandalise, at interviewe alle ansatte og folk med direkte kontakt til lab’et. For på den måde at få indsigt i, hvad der findes af forventninger, skrækscenarier og ambitioner ved at være en del af det nye lab. Interviewene danner platform for, hvordan MindLab bedst understøtter G˙NOVA’s arbejde. En del af den to-årige aftale mellem den danske- og den brasilianske regering er, at MindLab skal hjælpe med at kapacitetsopbygge det nye politiske lab. Med MindLabs erfaring og indgående metodekendskab kan G˙NOVA altså bruge MindLab som smutvej til hurtigere at kunne begynde det reelle arbejde med det brasilianske embedsværk.

På baggrund af de indsamlede indsigter afholdt MindLabs direktør, Thomas Prehn, en tredages workshop med alle ansatte i G˙NOVA, der havde til formål at konkretisere lab’ets mission og træne medarbejderne i brugerinddragelse og etnografisk research.

G˙NOVA skal sammen med det brasilianske Finans- Planlægnings- og Forvaltningsministerium udvikle digitale løsninger til den offentlige sektor. Derfor er det vigtigt, at G˙NOVA kender sine egne brugere: de ansatte i ministeriet. Den praktiske træning gik derfor ud på at interviewe de ansatte i ministeriet, lave mønstergenkendelse, temaer og tegne fremtidsscenarier for, hvad samarbejdet skal indeholde. Til sidst blev det hele kogt ned til en sætning, der på provisorisk vis er G˙NOVA’s mission: En mere åben regering, igennem løsninger med borgerne og den private sektor, der skaber offentlig værdig.