Clicky

Resultater frem for procedurer

Frinova_small

 

MindLab blev bedt om at undersøge, hvilken betydning det offentliges syv principper fra 2013 har haft for styringen af tre projekter, der alle har fokus på nye former for styring af offentlig velfærd, såkaldte styringslaboratorier. Principperne, som er formuleret af et partnerskab mellem regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne, skal fremme en kultur inden for det offentliges arbejde med fokus på tillid, samarbejde, resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed.

MindLab faciliterede derfor tre projekter, der henholdsvis repræsenterede det kommunale, det regionale og det statslige niveau. De tre projekter er:

  • FriNoVa

FriNoVa er et projekt sat i gang af Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest i Københavns Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning. Projektet har til formål at hjælpe psykisk sårbare unge ved at blive én indgang til det offentlige system, så de unge ikke skal kastes rundt mellem forskellige aktører og muligvis blive endnu dårligere. Derfor er det et samarbejde mellem en lang række aktører fra Københavns Kommune, frivillige organisationer og de unge selv.

  • Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital og hospitalets optagekommuner har lavet et samarbejde for at undgå, at særligt ældre borgere bliver indlagt akut på hospitalerne med lidelser, der kan forebygges eller behandles i eget hjem. Hospitalet og kommunerne har derfor lavet et såkaldt sub-akut tilbud, hvor patienterne bliver udredt på hospitalet og får et behandlingsforløb, som kommunerne efterfølgende er ansvarlige for at udføre i borgerens eget hjem.

  • Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen og Esbjerg Kommune har set på, hvordan de kan styrke samarbejdet, så unge, der løslades fra fængslerne, er bedre rustede til at komme ud og dermed ikke falder tilbage i kriminalitet.

Indsigter

Ved at fokusere på mål og resultater frem for regler og procedurer skaber man rum for, at de der sidder med opgaveløsningen, kan finde den bedste måde at gøre tingene på. En af MindLab’s indsigter var, at det kræver en fælles forståelse af mål, samt en god relation mellem de involverede aktører, hvis opgaveløsningen skal have mest mulig effekt. Ikke mindst er det nødvendig med evaluering og dokumentation af, hvad der virker, så der kan foregå en konstant videreudvikling indtil man opnår den ønskede forandring.

Læs hele rapporten med en række eksempler fra de tre styringslaboratorier her.

Læs mere om partssamarbejdet for modernisering og de syv principper på her.