Clicky

Projektsamarbejde

MindLab gennemfører opgaver i samarbejde med vores ejerkreds: Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet samt Odense Kommune. Filmen herover giver eksempler på fire typer af værdiskabelse fra et samarbejde med Beskæftigelsesministeriet om implementering.

En gang om året vedtager MindLabs bestyrelse, hvilke opgaver MindLab skal arbejde med det kommende år. Opgaverne spænder fra længerevarende forandringsprogrammer til enkeltstående projekter og kortere workshops, og defineres via en tæt dialog med vores samarbejdspartnere. Kriterierne for at trække på MindLab i et konkret samarbejde er:

  • At opgaven er af høj strategisk betydning for organisationen
  • At det er muligt og relevant at inddrage slutbrugere som borgere og virksomheder i processen
  • At man som samarbejdspartner selv er parat til at indgå med ressourcer i samarbejdet
  • At man er åben over for at måle og evaluere samarbejdets resultater.

Hvordan de enkelte samarbejder tilrettelægges mere konkret, aftaler vi i samspil med vores samarbejdspartnere.

Derudover har MindLabs ejerkreds mulighed for at indlede samarbejder af kortere varighed, få sparring eller få inspiration i form af et oplæg fra MindLab. På grund af stor interesse for kortere samarbejde, tager MindLab løbende stilling til henvendelser fra ejerkredsen og orienterer årligt bestyrelsen om, hvilke ad hoc opgaver, der er blevet løst.

 

HVAD VIL DET SIGE AT SAMARBEJDE MED MINDLAB?

Et samarbejde med MindLab er et gensidigt forpligtende og reflekterende forløb som kan rumme såvel workshops, projekter, formidling, træning og kapacitetsopbygning. Det kan være af kortere eller længere varighed men udgangspunktet er altid, at forandringer, nye services og politikudvikling bliver til i et samspil. Det betyder, at du som samarbejdspartner vil blive tæt inddraget undervejs i forløbet. Du kan eksempelvis komme med på feltarbejde blandt borgere eller virksomheder, og du vil selv være direkte engageret i at udvikle ideer og udstikke retning for, hvordan forandringerne skal blive til virkelighed i din organisation.