Clicky

Strategisk rådgivning

strategisk rådgivning822x466

Ud over længerevarende projekter, kan medarbejderne i ejerkredsen benytte MindLab som sparringspartner i egne innovationsforløb eller få hjælp til at tilrettelægge processer, der ligger inden for MindLabs erfaringsområde. Det kan eksempelvis være inspiration til, hvordan du bedst sammensætter en workshop, hvordan du griber det an, hvis du gerne vil inddrage dine brugere eller gennemføre etnografisk research eller ideer til, hvordan designredskaber kan benyttes til at konkretisere forskellige mulige løsninger.