Clicky

Nye tilgange til reformer

MindLab har i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet undersøgt implementeringen af Reformen af Førtidspension og Fleksjob. Projektet var ikke en evaluering for at finde ud af, om reformen virker eller ikke virker. Det handlede i stedet om at få et indblik i, hvad der rent faktisk sker, når reformen rammer borgernes og jobcentrenes praktiske virkelighed. Vi har lavet en film med kontorchef i Beskæftigelsesministeriet, Jakob Heltoft, om arbejdet med brugerperspektiver, ekspertviden og metodeudvikling. Og om, hvordan MindLab har bidraget med en platform for dialog, hvor nye tilgange til implementering af reformer har kunne udvikles.

Læs mere om projektet her